dinsdag 16 april 2019

Weinig cao’s in maart, loonafspraken blijven hoog

In maart zijn slechts 10 nieuwe cao’s afgesloten. In andere jaren ligt het aantal maart-akkoorden meestal boven de 30. De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in maart 2,69 procent, vrijwel gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen maanden.

Dit meldt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in het cao-maandbericht over maart. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen in Nederland.

AWVN wijt het lage aantal nieuwe akkoorden aan de grote kloof tussen de looneis van de vakbonden, met name de 5-procentseis van de FNV, en de ruimte die de meeste bedrijven en bedrijfstakken zien. Veel, zo niet de meeste onderhandelingen duren daardoor veel langer dan normaal.

De in 2019 gemaakte cao-afspraken bedragen gemiddeld 2,65 procent. Hoewel iets lager dan de maandgemiddelden van januari en februari vormt het maart-cijfer een voortzetting van de opwaartse trend in loonafspraken die al ruim anderhalf jaar gaande is. In 2019 lopen in totaal 420 cao’s af voor 3,1 miljoen werknemers. Daarvan zijn in de eerste drie maanden 79 vernieuwd. Omdat in 2018 circa 50 afgelopen cao’s niet zijn vernieuwd, kan het aantal nieuwe cao’s in 2019 hoger uitkomen dan 420.

Figuur 1. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de cao-kijker, de speciale AWVN-website.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl.

0 reacties