maandag 16 september 2019

AWVN: vol inzetten op productiviteit

Cao-onderhandelaars moeten het komend jaar vol inzetten op verbetering van de productiviteit per gewerkt uur in bedrijven. Daarmee wordt de ruimte voor loonsverhogingen groter. Afspraken over betere productieprocessen zijn daarmee zowel goed voor werknemers als voor werkgevers.

Dat stelt werkgeversvereniging AWVN in haar reactie op de vandaag gepresenteerde looneis van de FNV. De grootste vakbond wil dat komend jaar de lonen met gemiddeld 5 procent stijgen. De FNV rechtvaardigt deze eis met een verwijzing naar de opgelopen inflatie en de, volgens de vakbond onvoldoende, koopkrachtgroei.

AWVN bepleit afspraken over slimmer en flexibeler werken, bijvoorbeeld door het vergroten van de inzetbaarheid van werkenden en in verband daarmee nieuwe initiatieven rond een leven lang ontwikkelen. Afspraken over het beter benutten van opleidingsgeld, bijvoorbeeld in persoonlijke budgetten, kan helpen om een en ander te realiseren. Ook is het volgens AWVN mogelijk en wenselijk om maatregelen af te spreken die deeltijders stimuleren om meer uren te werken. Verder kan de overheid veel doen rond genoemde thema’s, bijvoorbeeld door het verschil tussen loonkosten en nettoloon te verkleinen, door eindelijk een ruimhartige, consistente regeling voor kinderopvang te faciliteren en door investeringen in duurzame inzetbaarheid fiscaal aantrekkelijker te maken.

AWVN blijft op het standpunt dat het maken van loonafspraken maatwerk is. Omdat de situatie per bedrijf en bedrijfstak anders is, moet door vakbonden en werkgevers per bedrijf of bedrijfstak worden vastgesteld wat wenselijk en verstandig is. De werkgeversvereniging wijst daarbij op de aanhoudende onzekerheden in de internationale economie zoals handelsoorlogen en Brexit.

Ook adviseert AWVN haar leden om afspraken te maken over variabele beloning waarbij in goede tijden extra loon wordt betaald. Dat maakt bedrijven minder kwetsbaar.

In het lopende cao-seizoen nadert de gemiddelde loonafspraak de 3 procent. Daar bovenop krijgen veel werknemers een incidentele verhoging, bijvoorbeeld door indeling in een hogere loonschaal of door verandering van baan.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website Cao-kijker.

0 reacties