woensdag 14 oktober 2020

Verwachte piek nieuwe cao’s blijft uit

Het aantal nieuwe cao’s blijft achter bij de verwachting. Eerder voorzag AWVN vanwege het grote aantal verlopen cao’s een inhaalslag in het najaar. Dat er nog steeds weinig nieuwe cao’s worden afgesloten, komt door de nieuwe onzekerheid over een tweede coronagolf en een mogelijke nieuwe lockdown.

Dat stelt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. Op dit ogenblik heeft een recordaantal van 246 cao’s zijn einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten.

De werkgeversvereniging stelt wel vast dat in heel veel bedrijven en bedrijfstakken de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zijn hervat na vele maanden van stilstand. De achterstand in het aantal nieuwe cao’s is het gevolg van het vrijwel stilvallen van het arbeidsvoorwaardenoverleg na het uitbreken van de coronacrisis.

De gemiddelde loonafspraak bedroeg in de 12 september-akkoorden 2,03 procent. Het aantal van 12 cao-akkoorden is historisch laag en de loonstijging is een stuk lager dan de 3,0 procent die vóór de coronacrisis nog werd afgesproken. De maandgemiddelden zullen naar verwachting de komende maanden verder dalen.

Tot dusver werden dit jaar 109 cao’s gesloten, waarvan de meesten vóór de crisis uitbrak. In een normaal jaar worden tot en met september meer dan 230 cao’s afgesloten, ruim twee keer zoveel als nu.

Kerncijfers
• Loonafspraken september: gemiddeld 2,0 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld: 2,8 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld: 2,0 procent
• Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in september: 12
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand september: 20
• Aantal aflopende cao’s in 2020: 396 voor 2,4 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 151 voor 1,3 miljoen werknemers
• Aantal openstaande cao’s die in 2020 ingaan: 246 voor 1,1 miljoen werknemers

Analyse
• Tot nu toe zijn in 2020 149 cao’s afgesloten. De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 2,68 procent op twaalfmaandsbasis.
• Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn 59 akkoorden afgesloten voor 660.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging daarvan is veel lager, gemiddeld 2,2 procent.
• In de marktsector werden sinds het uitbreken van de coronacrisis 49 akkoorden gesloten voor 277.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging is iets lager dan het totale gemiddelde: 2,1 procent.

Akkoord onder de loep: Rijk
Voor de ongeveer 120.00 rijksambtenaren is tussen werkgever en vakbonden een akkoord bereikt over een kortlopende cao van 1-7-20 tot 1-1-2021. De leden van de vakbonden hebben inmiddels ingestemd met dit onderhandelingsresultaat.
De korte looptijd duidt op onzekerheid over de toekomstige financiële ruimte. In het akkoord is een loonstijging afgesproken van 0,7 procent per 1-7-2020, dat is 1,4 procent op twaalfmaandsbasis. De rijksambtenaren krijgen recht op een thuiswerkvergoeding van netto 363 euro tenzij zij door hun werkgever zijn aangewezen om het werk op de werklocatie te verrichten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over ‘verduurzaming’ van het vervoer bij woon-werkverkeer en dienstreizen.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl
Kijk voor de meest actuele cao-informatie op de speciale cao-website van AWVN, cao-kijker.

0 reacties