vrijdag 17 mei 2019

Versnelling in aantal cao-afspraken

In april zijn beduidend meer cao’s afgesloten dan in eerdere maanden van 2019. Afgelopen maand kwamen 34 loonafspraken tot stand, tegenover 17, 20 en 13 in respectievelijk januari, februari en maart. Het aantal april-akkoorden is dit jaar zelfs hoger dan in de afgelopen vier jaren.

Dit meldt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden¬adviseur van werkgevers in het cao-maandbericht over april. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle bijna 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden¬regelingen in Nederland.

Op grond van de ontwikkelingen in april concludeert AWVN dat er een versnelling plaatsvindt in de onderhandelingen. Veel besprekingen hebben lang geduurd en zowel werkgevers als werknemers willen op zeker moment uit de onzekerheid, aldus de werkgeversvereniging.

De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in april 2,8 procent. Dat is het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim 10 jaar geleden en beduidend hoger dan het gemiddelde van 2,7 procent over de eerste drie maanden van 2019 en van het jaargemiddelde van 2,3 procent in 2018.

In 2019 lopen in totaal 420 cao’s af voor 3,1 miljoen werknemers. Daarvan zijn in de eerste vier maanden 97 vernieuwd. Omdat in 2018 circa 40 afgelopen cao’s niet zijn vernieuwd, kan het aantal nieuwe cao’s in 2019 hoger uitkomen dan 420.

Figuur 1. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Loonontwikkeling_april_2019

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de cao-kijker, de speciale AWVN-website.
AWVN bestaat in 2019 honderd jaar. Het eeuwfeest vindt plaats op 20 juni in Haarlem. Kijk hier voor alle informatie

 

0 reacties