donderdag 05 april 2018

Stijging loonafspraken zet door

In maart zijn met een gemiddelde van 2,68 procent de hoogste loonafspraken gemaakt sinds het dieptepunt van de kredietcrisis, begin 2009. Met dit maandgemiddelde wordt ook de trend van oplopende cao-afspraken voortgezet.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers, in het maart-bericht over het verloop van het cao-seizoen. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 850 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

In maart kwamen 10 nieuwe cao’s tot stand. In 2018 lopen in totaal 374 cao’s af voor 2,2 miljoen werknemers. Daarvan werden in het eerste kwartaal 52 cao’s vernieuwd voor 220.000 werknemers. Het tempo waarin cao’s worden vernieuwd ligt iets hoger dan in andere jaren.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker. Ook op deze site vindt u alle informatie over het lopende cao-seizoen in het actuele HR-issue Arbeidsvoorwaardenoverleg 2018.

De vaakst gemaakte loonafspraak is 2 procent – een kwart van alle 52 akkoorden afgesloten in 2018 heeft dat loonstijgingspercentage. De gemiddelde contractloonstijging voor alle 2018-akkoorden bedraagt 2,12%.

Opvallend is de relatief hoge contractloonstijging in de publieke sector. De vijf nieuwe akkoorden in de publieke sector hebben een gemiddelde contractloonstijging van 2,6 procent.

AWVN constateert ook dat hogere loonafspraken in de marktsector steeds vaker gepaard lijken te gaan met afspraken over productiviteitsverbetering, bijvoorbeeld door ruimere werktijden af te spreken.

Klik hier voor grafiek Het cao-seizoen in één oogopslag.

Bekijk hier de vlog van beleidsadviseur Laurens Harteveld over de laatste ontwikkelingen.

Inlichtingen

Erik Heidemann, 06 53 24 23 73, e.heidemann@awvn.nl.

0 reacties