07 juni 2021

Meer cao-akkoorden, maar achterstand niet ingelopen

In de maand mei zijn 30 cao-akkoorden tot stand gekomen, meer dan in mei vorig jaar en bijna gelijk aan het gemiddeld aantal mei-akkoorden van de afgelopen jaren. De gemiddelde loonafspraak in mei-akkoorden bedroeg 2,2 procent, de hoogste loonstijging van het afgelopen jaar.

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

In het cao-jaar 2021 zijn tot dusver 155 akkoorden gesloten. Dat zijn er meer dan tot en met mei vorig jaar (114), maar duidelijk minder dan gemiddeld in de afgelopen jaren tot en met mei (170).

De meest gemaakte loonafspraken in 2021 zijn 0 procent (20 keer voor 446.000 werknemers) en 2,0 procent  (20 keer voor 107.000 werknemers). Er zijn 50 cao’s met een cao-loonstijging boven de 2 procent (voor 266.000 werknemers). In ruim de helft van deze cao’s gaat om een cao in de industrie.

Kerncijfers

 • Loonafspraken mei gemiddeld 2,2 procent
 • Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
 • Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,92 procent
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in mei 2021: 30
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand mei: 32
 • Aantal aflopende cao’s in 2021: 427 voor 4,9 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 123 voor 2,3 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021): 189 voor 1,2 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020: 104 cao’s (446.000 werknemers)

Analyse: verschillende invalshoeken
De vakbonden zetten in de cao-onderhandelingen nadrukkelijk in op loonsverhogingen. Daarbij hebben zij op korte termijn de economische berichten mee. Met het toenemend aantal vaccinaties verbetert het consumenten- en producentenvertrouwen en bovendien lijkt de inflatie flink toe te nemen, waardoor de druk op loonsverhoging stijgt.

Werkgevers blijven nadrukkelijk naar de langere termijn kijken en houden rekening met veel moeilijker omstandigheden als het coronasteunpakket van de overheid stopt. Zij hopen dat het vorige week gepubliceerde SER-advies over economie en samenleving (zie www.awvn.nl/nieuws/ser-advies-toekomst-arbeidsmarkt/) zal helpen om onderwerpen als scholing en arbeidsmarkt op de onderhandelingsagenda te krijgen.

Akkoord onder de loep: Royal Philips

 • Looptijd: 1 november 2020 tot 1 januari 2023.
 • Loonparagraaf: 3,8% in 26 maanden (1,6% per 1-7-2021 en 2,1% per 1-7-2022 met een vloer van resp. 400 en 600 euro).
 • Investeren in medewerkers: De succesvolle pilot persoonlijk opleidingsbudget van 2020 wordt voortgezet. Hiervoor is een budget beschikbaar van 1 miljoen euro voor 2021 en 2022.
 • Ook zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke regeling vroegpensionering (1 januari 2022 t/m 31 december 2025).

Het cao-jaar 2021 in beeld
loonontwikkeling mei 2021


Inlichtingen

Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website https://cao-kijker.awvn.nl.

 

Aanmelden