13 april 2021

Meer cao-akkoorden, maar achterstand niet ingelopen

In de maand maart zijn 25 cao-akkoorden tot stand gekomen en dat zijn er iets meer dan in eerdere maart-maanden. Deze kleine versnelling compenseert het aantal akkoorden dat wacht op herziening echter niet. AWVN ziet dat werkgevers en vakbonden elkaar al een aantal maanden in een houdgreep hebben: vakbonden zien loonruimte, houden vast aan de 5%-looneis en wijzen op sectoren die goed draaien terwijl werkgevers wijzen op de onzekere economische toekomst. Zij hebben weinig loonruimte, zeker in de sectoren die niet goed draaien.
Door het aflopen van cao’s en het lage aantal nieuwe akkoorden uit 2021 staan nu in totaal 397 cao’s open. Die betreffen 2,25 miljoen werknemers. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

De gemiddelde loonafspraak in maart-akkoorden bedroeg 1,9 procent. Dat is iets lager dan de afgelopen twee maanden. We tellen op dit moment 93 nieuwe akkoorden in het cao-jaar 2021, vergelijkbaar met vorig jaar (93), 2019 (88), maar minder dan de afgelopen zeven jaar (109).

Kerncijfers

 • Loonafspraken maart gemiddeld 1,9 procent
 • Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
 • Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,6 procent
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in maart 2021: 25
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand maart: 19
 • Aantal aflopende cao’s in 2021: 412 voor 4,8 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 73 voor 0,9 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021): 205 voor 1,4 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020: 128 cao’s (443.000 werknemers)


Akkoord onder de loep: Rabobank

 • Looptijd: 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.
 • Loonparagraaf: in totaal 2,5% hoger cao-loon in twee jaar plus 1% verhoging Employee Benefit Budget (EBB) per 1 januari 2022.
 • Belangrijkste afspraken over investeren in medewerkers: meer ruimte voor scholing en meer aandacht voor een betere balans tussen werk en privé:
 • Het ontwikkelbudget wordt verhoogd van €1.000 naar €1.400 per jaar. In 2021 ontvangen medewerkers éénmalig een ontwikkelbudget ter hoogte van €1.800 in plaats van €1.400.
 • Recht op onbereikbaarheid
 • Volledig doorbetaald kortdurend zorgverlof
 • Maandelijkse netto vergoeding van €40 afgesproken voor medewerkers die structureel 5 dagen per week thuiswerken.


Het cao-jaar 2021 in beeld

Cao-loonstijging maart 2021

Aantallen cao maart 2021

Einde bericht

AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen.

Inlichtingen:
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl
Bij geen gehoor: Erik Heidemann, 06 532 423 73, e.heidemann@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website https://cao-kijker.awvn.nl.

Aanmelden