04 februari 2020

Loonafspraken wijzen op sterke koopkrachtstijging

De loonstijgingen zoals afgesproken in januari en voorgaande maanden in combinatie met de laatste inflatieverwachtingen wijzen op een sterke koopkrachtverbetering voor werknemers in 2020.

De gemiddelde in januari afgesproken loonstijging bedroeg 3,14 procent. Hiermee wordt de stijgende trend van het afgelopen jaar voortgezet. Voor heel het komende jaar staat de loonverbetering in cao’s op 3,3 procent. De laatste inflatieverwachting van het CPB is 1,6 procent voor 2020.

= LEES VERDER ONDER DE VIDEO =

2020 wordt een feestjaar

2020 wordt een feestjaar

Kerncijfers
• Loonafspraken januari gemiddeld 3,14 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,79 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 3,07 procent
• Hoogste maandgemiddelde 2019: 3,10 procent in december
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in januari: 9
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand januari: 30
• Aantal aflopende cao’s in 2020: 375 voor 2,4 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 41 voor 0,6 miljoen werknemers

Analyse

  1. De in januari gemaakte loonafspraken vormen een voortzetting van de stijgende trend van de afgelopen twee jaar na een afvlakking in oktober en november. De gemiddelde loonafspraak is hoger dan het jaargemiddelde van 2019 en ook hoger dan dat van de afgelopen maanden.
  2. De loonafspraken voor 2020 komen ruim boven de 3 procent uit. Ook in veel in 2019 afgesloten cao’s ligt het zwaartepunt qua loonstijging in 2020.
  3. Het aantal afgesloten akkoorden is ruim lager dan in dezelfde maand van andere jaren. Dit duidt op onderhandelingen die moeizamer verlopen dan in een doorsneejaar.
  4. De oorzaak voor stroeve onderhandelingen en focus op loon is de loonwens van de vakbonden, in het bijzonder de 5-procentswens van de FNV, die door werkgevers als te hoog wordt gezien.

Akkoord onder de loep: Sweco
Sweco heeft met de centrale ondernemingsraad, FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao met een looptijd van zes maanden. Sweco vindt een goede gezondheid, meer plezier in het werk en verrassende sociale contacten met collega’s belangrijk. Sinds 2018 heeft bewegen@sweco gezorgd voor meer beweging, saamhorigheid en gezelligheid.

Het programma wordt in 2020 voortgezet en aangevuld met activiteiten die zijn gericht op ‘mentale fitheid’:
Loopbaancoach- en financiële coach
Om de medewerkers behulpzaam te zijn bij het vinden van een optimale balans tussen werk en privé krijgen de medewerkers de mogelijkheid om eenmaal in de drie tot vijf jaar gebruik te maken van een loopbaancoach en eenmaal in de vijf tot acht jaar van een financiële coach. De kosten van deze coaching worden door Sweco gedragen.
Samenwerken tussen generaties: leren van en met elkaar
Om de samenwerking en het leren tussen verschillende doelgroepen in het bedrijf te stimuleren wordt ingezet op het leren van en met elkaar. Dit houdt in dat elke nieuwe medewerker uit haar/zijn team een buddy krijgt toegewezen die hem/haar wegwijs maakt in het werk en hem/haar daar in begeleidt. Om de buddy’s daarin te faciliteren wordt hen via Sweco Academie de training ‘Co-coaching’ en de training ‘Intervisie begeleiden’ aangeboden.
Herstel/werkdruk
In deze cao periode wordt onderzocht of vitaliteitsdagen kunnen bijdragen aan herstel.
Sweco zal de toekenning van de teambonus stimuleren, waarbij een (project)team op basis van een goede inzet in aanmerking kan komen voor een bonus. De teambonus wordt bij voorkeur niet in geld uitgekeerd. De voordracht voor een teambonus kan door iedere medewerker worden gedaan. Toekenning vindt plaats door een afdelingshoofd of teammanager.

Figuur. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden¬regelingen.

Meer weten
In Waardevol werkgeven. Arbeidsvoorwaardennota 2020 stellen de gezamenlijke werkgeversverenigingen hun prioriteiten voor het cao-jaar 2020 vast. De nota kunt u hier bekijken en downloaden.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website Cao-kijker.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Aanmelden