woensdag 11 december 2019

Loonafspraken voor 2020 hoger dan 2019

Terwijl het gemiddelde van de loonafspraken voor 2019 afvlakt, komen de contractloonafspraken voor het kalenderjaar 2020 juist hoger uit. Cao’s waarin afspraken voor heel 2020 zijn gemaakt, bevatten een gemiddelde stijging van meer dan 3 procent.

Kerncijfers
• Loonafspraken november gemiddeld 2,74 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,78 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 3,1 procent
• Hoogste maandgemiddelde 2019: 3,02 procent in juli
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in november: 19
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand november: 22
• Aantal aflopende cao’s in 2019: 438 voor 3,1 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s in 2019: 300 voor 2,2 miljoen werknemers

Analyse
– De in november gemaakte loonafspraken duiden op een afvlakking van de maandgemiddelden. De gemiddelde loonafspraak is gelijk aan dat van het jaargemiddelde en iets lager dan dat van de afgelopen maanden.
– Daartegenover staat dat de loonafspraken voor volgend jaar boven de 3 procent uitkomen. Het zwaartepunt qua loonstijging ligt in veel, vooral grotere, cao’s in 2020.
– Het aantal afgesloten akkoorden is iets lager dan in dezelfde maand van andere jaren. Dit duidt op onderhandelingen die moeizamer verlopen dan in een doorsnee-jaar. Er is echter geen sprake van een noemenswaardige vertraging bij het afsluiten van cao’s.
– De oorzaak voor stroeve onderhandelingen en focus op loon is de loonwens van de vakbonden, in het bijzonder de 5-procentswens van de FNV, die door werkgevers als te hoog wordt gezien.
– De onderhandelingen draaien vooral om loonafspraken en veel minder om zaken als duurzame inzetbaarheid, gelijke beloning voor man en vrouw of de balans tussen werk en privé.

Akkoord onder de loep
ABN AMRO bereikte met de vakbonden een onderhandelingsresultaat voor 17.500 werknemers, ingaand 1 januari 2020 en aflopen op 1 januari 2022. De loonstijging per 12 maanden bedraagt 2,75 procent, marktconform.
Met deze nieuwe cao blijven cao-partijen investeren in een duurzame toekomst, voor de bank en voor haar medewerkers. De cao biedt de medewerkers de zekerheid van een aantal belangrijke basisarbeidsvoorwaarden, zoals een loonsverhoging en meer vakantiedagen. Daarnaast willen cao-partijen aan medewerkers meer regie en vrijheid geven door naar eigen inzicht te investeren in eigen persoonlijke ontwikkeling of die van het team, of een bijdrage leveren aan de maatschappij.

AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website https://cao-kijker.awvn.nl.

Figuur. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

0 reacties