vrijdag 11 oktober 2019

Loonafspraken opnieuw rond 3 procent

De loonafspraken voor nieuwe cao’s waren in september gemiddeld 2,94 procent. Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelden van de afgelopen maanden. Het huidige niveau van rond de 3 procent is het hoogste sinds de economische crisis van ruim tien jaar geleden. Het gemiddelde van de loonafspraken in heel 2019 bedraagt 2,76 procent en stijgt nog steeds.

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over september. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Cao-afspraken komen momenteel moeizamer tot stand dan eerder dit jaar en in de afgelopen jaren. Het aantal nieuwe contracten bleef in september steken op 14. De afgelopen jaren bedroeg het gemiddelde aantal september-afspraken 22. Ook over heel 2019 begint het aantal afgesloten cao’s iets achter te lopen bij dat van andere jaren. Tot nu toe werden sinds januari 202 akkoorden afgesloten. Dat zijn er minder dan de 221 van vorig jaar over dezelfde periode en minder dan het gemiddelde aantal van 239 in de afgelopen jaren.

AWVN stelt vast dat in de onderhandelingen vakbonden vooral gedreven worden door de wens om werkenden van de economische groei te laten profiteren en dat zij daarom hoge loonwensen hebben. Werkgevers zijn juist voorzichtig vanwege aanhoudende grote onzekerheden in de internationale economie, zoals Brexit en (dreigende) handelsoorlogen. De daaruit voortkomende kloof blijkt steeds vaker moeilijk te overbruggen.

In 2019 lopen in totaal 431 cao’s af voor 3,13 miljoen werknemers. Daarvan zijn inmiddels 246 vernieuwd, een deel al in 2018. Hierdoor hebben 2,1 miljoen werknemers een nieuwe cao.

Figuur. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Loonontwikkeling

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website Cao-kijker.

0 reacties