vrijdag 17 juni 2022

Loonafspraken opnieuw hoger

Met een gemiddelde van 3,6 procent zijn de afgesproken loonsverhogingen in mei opnieuw hoger dan in de voorafgaande maand. In april werd met 3,4 procent al een nieuwe ‘record’ gezet. Het vorige hoogste maandgemiddelde dateert van onmiddellijk na het uitbreken van de crisis van 2008-2009. De in het voorjaar van 2021 ingezette opwaartse trend in de loonafspraken is hiermee versterkt doorgetrokken. 

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over mei.

Het maandgemiddelde van 3,6 procent is iets lager dan het eerder in de media verschenen voorlopige cijfer. Tegen het einde van mei werden nog een aantal lagere cao’s afgesloten. Door het hoge gemiddelde van mei is wél het gemiddelde van alle in 2022 gemaakte loonafspraken voor het eerst op 3 procent gekomen.

In mei werden 26 nieuwe cao-akkoorden afgesproken, iets minder dan in andere jaren in mei. In totaal werden dit jaar 169 cao’s afgesloten voor 2,1 miljoen werknemers. Dit komt neer op een nieuwe cao voor 42 procent van alle in 2022 aflopende cao’s. Normaal is 35 procent aan het einde van mei.

Kerncijfers
Loonafspraken mei gemiddeld 3,6 procent
Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,0 procent
Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1 procent
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 3,4 procent in april 2022
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in mei 2022 26
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand mei 39
Aantal aflopende cao’s in 2022 397 voor 2,8 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan 169 voor 2,1 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2022) 228 voor 780.000 werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021 55 cao’s (170.000 werknemers)

Analyse
De oplopende trend in de hoogte van loonafspraken, ingezet in het voorjaar van 2021, is in mei voortgezet. Het patroon in de maandgemiddelden van cao-afspraken blijft daarmee normaal: na gunstige economische berichten volgen stijgende loonafspraken met een vertraging van meestal tenminste een jaar. Dat de loonstijging nu iets sneller is ingezet, hangt waarschijnlijk samen met de zeer snelle omslag van economische groei in krimp en van krimp in groei in 2020 en 2021.
Daarbij wordt de huidige stijging van de lonen versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt. Hoewel die krapte voorlopig aanhoudt, wordt de daardoor veroorzaakte opwaartse druk op de lonen tegengewerkt door oplopende bedrijfskosten (onder meer energieprijzen), verslechterde economische voorspellingen en onzekere bedrijfseconomische vooruitzichten. Dat kan leiden tot een afvlakking van de loontrend.
In eenvijfde van de 2022-cao’s wordt een vast minimumbedrag afgesproken om de lonen te verhogen, naast de ‘gewone’ procentuele afspraken. Hierdoor gaan werknemers met een laag salaris er verhoudingsgewijs meer op vooruit. Volgens AWVN tonen werkgevers daarmee hun zorg voor de koopkrachtproblemen van de lagere inkomensgroepen, degenen die verhoudingsgewijs het hardst worden getroffen door de opgelopen inflatie.

Het cao-seizoen 2022 in één oogopslag

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen)
Loonontwikkeling mei 2022

AWVN
Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen.

Einde bericht
Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie op de speciale AWVN-website CAO-kijker

0 reacties