vrijdag 08 juli 2022

Loonafspraken op recordhoogte

Het jaargemiddelde van de loonafspraken is boven de 3 procent gestegen. Door een record-maandgemiddelde van 3,8 procent in juni komt de gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor de eerste helft van 2022 op 3,1 procent uit.

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over juni.

Het vorige record voor een maandgemiddelde dateert van oktober 2008 en bedroeg 3,4 procent. Als gevolg van de wereldwijde economische crisis zakten daarna de gemiddelden. Momenteel worden zelfs loonstijgingen van 5 procent of meer afgesproken. De vorige periode waarin dat gebeurde waren de jaren zeventig van de twintigste eeuw.

In juni werden 18 nieuwe cao’s afgesloten, normaal zijn dat er 49. Het relatief lage aantal akkoorden volgt op maanden met juist een groot aantal afspraken. Het totaal aantal cao’s dat in 2022 is afgesloten is zelfs iets groter dan in andere jaren. Tot en met juni werden 181 nieuwe cao’s afgesloten voor 2,5 miljoen werknemers.

Kerncijfers
Loonafspraken juni gemiddeld 3,8 procent
Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,1 procent
Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1 procent
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 3,6 procent in mei 2022
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in juni 2022 18
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand juni 49
Aantal aflopende cao’s in 2022 397 voor 2,8 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan 181 voor 2,5 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2022) 216 voor 400.000 werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021 55 cao’s (170.000 werknemers)

Analyse
De oplopende trend in de hoogte van loonafspraken, begonnen in het voorjaar van 2021, is in juni verder voortgezet. Het patroon in de loonafspraken blijft daarmee normaal: na gunstige economische berichten volgen stijgende afspraken met een vertraging van een jaar of meer.
Daarbij wordt de huidige stijging van de lonen versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt. Hoewel die krapte voorlopig aanhoudt, wordt de daardoor veroorzaakte opwaartse druk op de lonen tegengewerkt door oplopende bedrijfskosten (onder meer energieprijzen), verslechterde economische voorspellingen en onzekere bedrijfseconomische vooruitzichten. Dat kan leiden tot een afvlakking van de loontrend.
Naast economische omstandigheden en arbeidsmarktkrapte klinkt ook de maatschappelijke onrust over koopkracht door in de loonafspraken. In een-vijfde van de 2022-cao’s wordt naast de ‘gewone’ procentuele afspraken een vast minimumbedrag afgesproken om de lonen te verhogen. Hierdoor gaan werknemers in de onderste salarisschalen er verhoudingsgewijs meer op vooruit. Daarmee tonen werkgevers hun zorg voor de koopkrachtproblemen van de lagere inkomensgroepen.

Het cao-seizoen 2022 in één oogopslag

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen)
Loonontwikkeling juni 2022

AWVN
Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen.

Einde bericht
Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie op de speciale AWVN-website CAO-kijker

0 reacties