dinsdag 13 november 2018

Loonafspraken opnieuw boven gemiddelde

Nieuwe loonafspraken bedroegen gemiddeld 2,5 procent in oktober. Dat is opnieuw hoger dan het gemiddelde van alle loonafspraken in 2018 van 2,3 procent. Het aantal nieuwe cao-afspraken in oktober was met 16 lager dan gebruikelijk in de wijnmaand.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers, in het september-bericht over het verloop van het cao-seizoen. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 850 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen in Nederland.

De bouw blijft met 2,9 procent de sector met de hoogste gemiddelde loonafspraken in 2018, de detailhandel is met 1,7 procent hekkensluiter. Laatstgenoemde is samen met de landbouw de enige sector waar de loonafspraken gemiddeld beneden de 2 procent zijn.

In 2018 lopen in totaal 408 cao’s af voor 2,7 miljoen werknemers. Daarvan werden in de eerste negen maanden 251 cao’s vernieuwd voor ruim 2,1 miljoen werknemers. Het tempo waarin cao’s worden vernieuwd, lijkt iets af te nemen. In de resterende maanden van 2018 staan nog ruim 150 cao’s op de agenda.

Figuur 1. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

AWVN publiceerde op 1 oktober tijdens haar jaarcongres nieuwe voorstellen voor verbetering van de arbeidsmarkt, onder meer via herziening van de sociale zekerheid. Meer weten over die plannen? https://www.awvn.nl/topics/toekomstvanwerk/.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de cao-kijker, de speciale AWVN-website.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl.

0 reacties