Home / Persbericht / In februari hoogste loonstijging sinds crisis
donderdag 15 maart 2018

In februari hoogste loonstijging sinds crisis

Met een gemiddelde van 2,17 procent zijn in februari de hoogste loonafspraken gemaakt sinds het dieptepunt van de kredietcrisis, begin 2009. Met dit maandgemiddelde wordt ook de trend van oplopende cao-afspraken voortgezet.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers, in het februari-bericht over het verloop van het cao-seizoen. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 850 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

AWVN constateert ook dat de hogere loonafspraken ten koste lijken te gaan van kwalitatieve afspraken in cao’s – bijvoorbeeld over duurzame inzetbaarheid.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker. Ook op deze site vindt u alle informatie over het lopende cao-seizoen in het actuele HR-issue Arbeidsvoorwaardenoverleg 2018.

De oplopende loonafspraken zijn volgens de werkgeversvereniging een normaal verschijnsel bij economische groei en de daarmee samenhangende positieve vooruitzichten voor veel ondernemingen. De lonen hebben de neiging om de economische groei pas met enige vertraging te volgen. Daar tegenover staat dat economische terugval ook pas na verloop van tijd in lagere loonafspraken wordt uitgedrukt.

In februari kwamen 15 nieuwe cao’s tot stand, een normaal aantal. In totaal werden in de eerste twee maanden van 2018 40 cao’s afgesloten voor 135000 werknemers. Daarmee voltrekt het cao-seizoen zich in een normaal tempo. Opvallend is dat er nog vrijwel geen nieuwe cao’s voor de overheid, zorg en onderwijs zijn, maar dat de 4 wél afgesloten cao’s voor die sectoren loonafspraken inhouden van meer dan 2,5 procent.

In 2018 lopen in totaal 374 cao’s af voor 2,2 miljoen werknemers.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl.

0 reacties