dinsdag 03 september 2019

Directeur Harry van de Kraats verlaat AWVN

Algemeen directeur Harry van de Kraats van AWVN verlaat de werkgeversvereniging op 31 december van dit jaar. Hij wordt per 1 januari 2020 partner bij executive-search-bureau Maes & Lunau in Amsterdam. Het vertrek van Van de Kraats bij AWVN betekent ook zijn vertrek als directeur Sociale Zaken bij ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, een functie die hij combineert met zijn functie bij AWVN.

Van de Kraats (53) wil de komende tijd zijn brede bedrijfservaring inzetten bij het samenstellen van teams van directies en toezichthouders en de invulling van de rollen binnen die teams. Vóór Van de Kraats naar AWVN kwam, begon hij zijn carrière bij Unilever en vervulde hij directiefuncties bij NS en Tomtom.

De Raad van Toezicht van AWVN looft Van de Kraats’ bijdrage aan de ontwikkeling van de werkgeversvereniging tot trendsetter rond maatschappelijke vraagstukken – in het bijzonder rond de arbeidsmarkt. Ook de modernisering van de dienstverlening van AWVN gaf hij volgens de raad een forse impuls. Voorzitter Guido van Woerkom: ‘AWVN staat er op vele gebieden goed voor. De Raad van Toezicht is Van de Kraats hiervoor zeer dankbaar en wenst hem veel succes bij zijn volgende carrièrestap.’

In 2013 nam AWVN het voortouw op het vlak van inclusief werkgeven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch aan het werk te krijgen en zorgde voor een doorbraak in de discussie over de arbeidsmarkt met een pleidooi voor betere basisvoorzieningen voor alle werkenden.

AWVN is er in de voorbije periode in geslaagd de wat meer traditionele dienstverlening op het gebied van werkgeven te verbreden, te vernieuwen en uit te breiden met digitale vormen van dienstverlening. Zo werd de AWVN-beloningsmonitor de snelst groeiende databank van beloningsgegevens en ontwikkelde de werkgeversvereniging Tiptrack, de app voor duurzame inzetbaarheid die werkenden aan het roer van hun eigen toekomst zet. Het ledenbestand van AWVN groeide de afgelopen jaren sterk door onder meer de aansluiting van FME (technologische industrie), LTO (land- en tuinbouw) en TLN (transport en logistiek). Hierdoor bestrijkt AWVN inmiddels de hele marktsector.

Als vertegenwoordiger van een vereniging die bekend staat als bruggenbouwer op sociaal terrein bemiddelde Van de Kraats persoonlijk een aantal malen succesvol bij vastgelopen cao-onderhandelingen, onder meer in het openbaar vervoer en in de technologische industrie.

De samenwerking tussen AWVN met VNO-NCW leidde in 2016 tot de benoeming van Van de Kraats tot directeur Sociale Zaken bij VNO-NCW en MKB Nederland. In die hoedanigheid was hij onder andere bestuurslid van de Stichting van de Arbeid en voorzitter van het overleg van werkgevers en werknemers met het ministerie van Sociale Zaken. De samenwerking tussen beide verenigingen wordt gecontinueerd.

De Raad van Toezicht van AWVN streeft ernaar om een opvolger te zoeken die per 1 januari 2020 kan beginnen.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

0 reacties