dinsdag 18 december 2018

Eindejaarsrally in cao’s

Nieuwe loonafspraken bedroegen in november gemiddeld 2,63 procent, het hoogste maandgemiddelde sinds de crisis van tien jaar geleden. Na september en oktober is november opnieuw een maand met een hoger gemiddelde dan in het jaar als geheel. Het gemiddelde van alle loonafspraken in 2018 bedraagt nu 2,33 procent. Verder ligt ook het aantal nieuwe cao-afspraken hoger dan gewoonlijk. In november kwamen 28 cao’s tot stand.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers, in het november-bericht over het verloop van het cao-seizoen. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 850 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen in Nederland.

De bouw blijft met 2,9 procent de sector met de hoogste gemiddelde loonafspraken in 2018, de detailhandel is met 1,7 procent hekkensluiter. Laatstgenoemde is samen met de landbouw de enige sector waar de loonafspraken gemiddeld beneden de 2 procent zijn.

In 2018 lopen in totaal circa 412 cao’s af voor 2,7 miljoen werknemers. Daarvan werden in de eerste elf maanden 304 cao’s vernieuwd voor 2,25 miljoen werknemers. In de resterende maand van 2018 staan nog 108 cao’s op de agenda.

Figuur 1. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

AWVN publiceerde op 1 oktober tijdens haar jaarcongres nieuwe voorstellen voor verbetering van de arbeidsmarkt, onder meer via herziening van de sociale zekerheid. Meer weten over die plannen? https://www.awvn.nl/topics/toekomstvanwerk/.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de cao-kijker, de speciale AWVN-website.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl.

0 reacties