14 april 2020

Coronacrisis verlamt cao-overleg

Afgelopen maand werden slechts 7 cao’s afgesloten – allemaal vóórdat de coronacrisis uitbrak. Normaal komen in maart zo’n 20 cao’s tot stand. In maart en april werd door de coronacrisis zelfs vier weken lang geen enkel cao-akkoord bereikt, een ongewoon lange periode.

Dit meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

De in maart afgesproken gemiddelde loonsverhoging is 3,06 procent. De werkgeversvereniging voorziet dat het maandgemiddelde van maart voorlopig het laatste is dat boven de drie procent uitkomt.

Het cao-overleg ligt vrijwel overal stil. De gevolgen voor de financiële positie van bedrijven zijn zo onzeker en onvoorspelbaar dat steeds meer werkgevers besluiten het overleg te onderbreken, aldus AWVN. De komende maanden zijn gewoonlijk zeer drukke cao-maanden met tientallen nieuwe cao’s. Als een afgelopen cao niet wordt vernieuwd, blijft de oude vooralsnog van kracht, maar worden geen nieuwe loon- en beleidsafspraken gemaakt.

Kerncijfers
• Loonafspraken maart gemiddeld 3,06 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,79 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 3,03 procent
• Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,07 procent in december 2019
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in maart: 7
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand maart: 20
• Aantal aflopende cao’s in 2020: 393 voor 2,4 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 72 voor 550.000 werknemers

Analyse
• De in maart gemaakte loonafspraken kwamen tot stand vóórdat de coronacrisis het arbeidsvoorwaardenoverleg serieus beïnvloedde. De gemiddelde afgesproken stijging van bijna 3 procent duidt vooral op een stabilisatie op dat hoge niveau op een moment nét voordat de crisis toesloeg.
• Verwacht mag worden dat de loonafspraken ná hervatting van het cao-overleg veel lager zullen uitkomen dan de afgelopen periode.
• De loonafspraken voor 2020 komen gemiddeld net boven de 3 procent uit. Ook in veel al in 2019 afgesloten cao’s ligt het zwaartepunt qua loonstijging in 2020.

Akkoord onder de loep: Bijenkorf
Bijenkorf sloot een tweejarige cao af met een contractloonstijging van twee keer 3% voor functiegroep 1 t/m 5. De medewerkers in de hogere functiegroepen krijgen op deze data een loonsverhoging die varieert van 1,5% tot 5,5%. In de cao zijn ook afspraken gemaakt rond werkgroepen over roosters en salarisschalen. “In het jaar dat de Bijenkorf 150 jaar bestaat en we in deze moeilijke periode hebben besloten om onze fysieke winkels voorlopig te sluiten, zijn we trots dat we dit resultaat met de vakbonden hebben bereikt. Onze medewerkers verdienen deze waardering. Het is een positief bericht in een tijd waar we ons vooral zorgen maken over de gezondheid en veiligheid van iedereen in Nederland en daarbuiten.” zegt de HR-directeur van de Bijenkorf in een gemeenschappelijk persbericht.
Meer informatie over het Bijenkorf-akkoord

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

• Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

• Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker.

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Aanmelden