12 mei 2020

Dalende lijn in loonafspraken ingezet

De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in april 2,4 procent. Dat is ver onder de 3-procentsgemiddelden van het afgelopen half jaar. In april werden slechts 6 cao’s afgesloten. Normaal zijn dat enige tientallen. Dit meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

De scherpe daling in het maandgemiddelde – in maart kwam het gemiddelde nog net boven de 3 procent uit – is een gevolg van de onzekerheid die de coronacrisis meebrengt over de economische positie van bedrijf of bedrijfstak. AWVN voorziet dat het april-cijfer het eerste is in een reeks van lagere maandgemiddelden. De werkgeversvereniging benadrukt wel dat het beeld gemakkelijk kan veranderen als er meer cao’s worden afgesloten. Op dit ogenblik ligt het cao-overleg in de meeste bedrijven en bedrijfstakken stil. April, mei en juni zijn gewoonlijk zeer drukke cao-maanden met vele tientallen nieuwe cao’s.

Kerncijfers
• Loonafspraken april gemiddeld 2,4 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 3,0 procent
• Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,2 procent in december 2019
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in april: 6
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand april: ruim 30
• Aantal aflopende cao’s in 2020: 392 voor 2,4 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 83 voor 750.000 werknemers

Analyse
• De 6 in april afgesloten cao’s vormen grotendeels de ‘staart’ van de onderhandelingen die al voor de coronacrisis van start gingen. Desondanks klinkt de veranderende bedrijfseconomische situatie al her en der door.
• Er lijkt zich een situatie te ontwikkelen waarin aan de overheid gerelateerde cao’s hogere loonafspraken kennen dan marktcao’s. De komende maanden, als het aantal afgesloten cao’s groeit, zal duidelijk worden of deze ontwikkeling zich doorzet.
• Verwacht mag worden dat de loonafspraken in de vele nu stilgelegde onderhandelingen lager zullen uitkomen dan de afgelopen periode.
• De voor geheel 2020 gemaakte loonafspraken komen gemiddeld net onder de 3 procent uit. Veel van die loonafspraken zijn gemaakt in 2019 en in de eerste maanden van 2020. Verwacht mag worden dat dit gemiddelde de komende maanden naar beneden gaat.

Akkoord onder de loep Tuinzaadbedrijven
De eerste cao in de marktsector sinds de coronacrisis begon, werd afgesloten bij de tuinzaadbedrijven. Het gaat om een eenjarige cao met een contractloonstijging van 2,25 procent per 1-5-2020. Deze contractloonstijging geldt voor de groentezaadbedrijven. Voor de sierteelt, hard geraakt door het coronavirus, is de loonsverhoging voorwaardelijk en gaat deze later in, op 1-12-2020. Als sierteeltbedrijven in 2020 95 procent van hun 2019-omzet behalen, krijgt de medewerker een eenmalige uitkering van 2,25 procent over de periode mei-november 2020.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker.

Aanmelden