12 november 2021

Cao-maandbericht: oplopende loonafspraken volgen normaal patroon

De in oktober gemaakte loonafspraken zijn met een gemiddelde van 2,4 procent boven het jaargemiddelde in 2021 van 2,0 procent. Het aantal nieuw afgesproken cao’s lag in de afgelopen maand op 22, net onder het gemiddelde aantal van 24. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. Het totale aantal in 2021 afgesloten cao’s ligt met 262 iets boven dat van andere jaren.

 

AWVN constateert dat de ontwikkeling van de loonafspraken tijdens het economische herstel na de coronacrisis hetzelfde patroon doorloopt als in normale economische cycli. Daarbij volgt de loonontwikkeling met een vertraging van ongeveer een jaar de ontwikkeling van de economie. Op grond daarvan mag worden verwacht dat het jaargemiddelde van de loonafspraken nog zal blijven stijgen. Verder bereikt de gemiddelde loonstijging zelden hetzelfde percentage als de economische groei. Dat is een compensatie-effect: ook bij krimp van de economie blijven de lonen stijgen. In krimpjaar 2020 bleven de lonen stijgen.

De in oktober gemaakte loonafspraken zijn in lijn met het totale beeld van de afspraken van 2021. Dat kenmerkt zich door een gestaag oplopend gemiddelde en grote verschillen tussen de verschillende economische sectoren. Daarbij worden de hoogste loonafspraken gemaakt in sectoren waar de vooruitzichten het gunstigst zijn en waar het ook tijdens de coronacrisis relatief goed ging. Dit zijn bijvoorbeeld industriële sectoren en de groothandel. Daartegenover staan sectoren die het bedrijfseconomisch erg moeilijk hebben, zoals de horeca en de cultuursector, inclusief de evenementensector.

Achter het jaargemiddelde schuilt een grote variatie aan afspraken. De meest gemaakte loonstijging in 2021 is 2,0 procent. Die komt 38 keer voor. Er werd 29 keer 2,5 procent afgesproken en 30 keer 0 procent.

Kerncijfers
Loonafspraken oktober gemiddeld 2,4 procent
Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,0 procent
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 3,1 procent in december 2019
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in oktober 2021 22
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand oktober 24
Aantal aflopende cao’s in 2021 443 voor 4,3 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan 270 voor 3,1 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021) 173 voor 1,2 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020 60 cao’s (35.000 werknemers)

Het cao-jaar 2021 in één oogopslag

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

cao-maandbericht oktober 2021, cao-jaar 2021

Einde bericht

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl
Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker

Aanmelden