15 december 2021

Cao-maandbericht: loonafspraken blijven gewoon groeipatroon volgen

De loonafspraken zoals die in november werden gemaakt, passen in een normaal patroon: een gestaag oplopend gemiddelde dat de economische groeicijfers op enige ‘achterstand’ volgt en iets minder hoog is dan die groeicijfers. Daardoor wordt de sterke loonstijging van 3,0 procent in het krimpjaar 2020 gecompenseerd. De economie kromp in dat jaar met 3,8 procent.

De in november gemaakte loonafspraken zijn met een gemiddelde van 2,4 procent boven het jaargemiddelde in 2021 van 2,0 procent. Het aantal nieuw afgesproken cao’s lag in de afgelopen maand op 27, ruim boven het gemiddelde van 20 in andere novembermaanden.

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. Het totale aantal in 2021 afgesloten cao’s ligt met 295 iets boven dat van andere jaren.

Volgens AWVN is de krapte op de arbeidsmarkt inmiddels ook voelbaar in de cao-onderhandelingen. In de afgelopen week verschenen Arbeidsvoorwaardennota 2022 ‘Geen Talent Onbenut’ pleit AWVN met VNO-NCW en MKB-Nederland daarom voor afspraken in cao’s die bijdragen aan oplossing van de krapte. Daarnaast blijkt uit het onlangs verschenen AWVN-ledenonderzoek Recordkrapte dat veel bedrijven incidentele loonstijgingen toekennen bovenop de stijging van de cao-lonen.

Achter de gemiddelde loonafspraak van 2,0 procent in 2021 schuilt een grote variatie aan afspraken. De meest gemaakte loonstijging in 2021 is 2,0 procent. Die komt 40 keer voor. Er werd 36 keer 2,5 procent afgesproken en 30 keer 0 procent.

Kerncijfers
Loonafspraken november gemiddeld 2,4 procent
Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,0 procent
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 3,1 procent in december 2019
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in november 2021 27
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand november 20
Aantal aflopende cao’s in 2021 449 voor 4,3 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan 308 voor 3,3 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021) 141 voor 1,0 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020 52 cao’s (31.000 werknemers)

Het cao-jaar 2021 in één oogopslag

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

loonontwikkeling november 2021

Einde bericht

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl
Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker

Aanmelden