woensdag 16 maart 2022

Onzekerheid werpt schaduw over cao-overleg

Onzekerheid over de economische situatie en geopolitieke ontwikkelingen – met twijfels over levering van brandstoffen en oplopende prijzen van graan, voeding, microchips en andere grondstoffen als gevolg – bemoeilijken veel cao-onderhandelingen en beperken de gespreksonderwerpen meestal tot lonen en vergoedingen.

Dat stelt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over februari. Volgens AWVN doen onderhandelaars er goed aan om afspraken te maken die bijdragen aan een beter functionerende arbeidsmarkt en die werknemers meer baanmogelijkheden bieden. In het bijzonder gaat het dan om afspraken die een leercultuur bevorderen, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen onder werktijd gemakkelijker te maken.

AWVN voorziet dat de onderhandelingen de komende tijd steeds stroever zullen verlopen. De focus van de vakbonden op loonsverhogingen verhouden zich slecht met de voor veel bedrijven en bedrijfstakken snel oplopende energiekosten en de toenemende onzekere vooruitzichten.

In februari kwam het gemiddelde van de loonafspraken uit op 2,6 procent. Dat is in lijn met de langzaam oplopende trend van het afgelopen jaar. Er werden afgelopen maand 15 cao’s gesloten, 3 minder dan gemiddeld in februari.

Kerncijfers

Loonafspraken februari gemiddeld 2,6 procent
Loonafspraken 2022 gemiddeld 2,5 procent
Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1 procent
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 3,1 procent in december 2019
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in februari 2022 15
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand februari 18
Aantal aflopende cao’s in 2022 375 voor 2,7 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan 62 voor 950.000 werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2022) 313 voor 1,8 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021 86 cao’s (640.000 werknemers)

Analyse

Het patroon in de maandgemiddelden van cao-afspraken is nog steeds normaal: na gunstige economische berichten volgen stijgende loonafspraken met een vertraging van meestal tenminste een jaar. Nu lijkt de loonstijging iets sneller te zijn ingezet, wat waarschijnlijk terug te voeren is op de zeer snelle omslag van economische groei in krimp en van krimp in groei in 2020 en 2021.
Daarbij wordt de huidige stijging van de lonen versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt. Hoewel die krapte naar verwachting voorlopig zal aanhouden, wordt de daardoor veroorzaakte opwaartse druk op de lonen tegengewerkt door oplopende bedrijfskosten (energieprijzen), drastisch verslechterde economische voorspellingen en onzekere bedrijfseconomische vooruitzichten. Dat kan leiden tot een afvlakking van de loontrend.

Het cao-seizoen in één oogopslag 

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Loonontwikkeling februari 2022

Kijk voor de meest actuele cao-informatie op de
AWVN-website cao-kijker

cao-maandbericht

Over AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Einde persbericht

Inlichtingen:
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

0 reacties