dinsdag 14 september 2021

Cao-maandbericht: onderhandelingen komen weer op gang

Na een zeer rustige augustusmaand lijkt het er op dat in het najaar de eerder ingezette inhaalslag in de cao-onderhandelingen wordt voortgezet. In vrijwel alle sectoren van de economie wordt op dit ogenblik onderhandeld. In augustus werden slechts 5 nieuwe cao’s overeengekomen met een gemiddelde loonafspraak van 1,8 procent.

Dat stelt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen. Tot en met augustus werden dit jaar 208 cao’s afgesloten met een gemiddelde loonafspraak van 1,9 procent. In 2021 438 cao’s zijn aan de beurt voor vernieuwing.

Augustus is altijd een erg rustige maand voor cao-onderhandelingen. Dat er veel in het vat zit, baseert AWVN vooral op de agenda’s van haar onderhandelaars. Daaruit blijkt dat bij veel bedrijven en bedrijfstakorganisaties weer onderhandelingsdata zijn ingepland. Dat zal in de loop van dit najaar tot een verdere inhaalslag leiden, voorziet de werkgeversvereniging.

De gemiddelde loonafspraak van de augustus-akkoorden past in de lijn van de afgelopen maanden. AWVN benadrukt dat de 5 afgesloten cao’s eigenlijk te weinig zijn om grote conclusies aan te verbinden.

Kerncijfers
Loonafspraken augustus gemiddeld 1,8 procent
Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,9 procent
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 3,1 procent in december 2019
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in augustus 2021 5
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand augustus 7
Aantal aflopende cao’s in 2021 438 voor 4,3 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan 208 voor 2,5 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021) 230 voor 1,8 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020 73 cao’s (400.000 werknemers)

Analyse: grote verschillen in loonafspraken tussen sectoren
Ondanks het kleine aantal afgesloten cao’s en de schijnbare rust in augustus is er onderhuids in een aantal sectoren sprake van opgelopen spanning en zelfs van actiedreiging. Vooral de hoge loonwensen van de vakbonden spelen hierin een rol. Zij baseren zich daarbij op de gunstige economische vooruitzichten. Werkgevers wijzen er op dat die vooruitzichten met veel (internationale) onzekerheden omgeven zijn en dat in sectoren waar het goed gaat en de onzekerheden kleiner, de loonafspraken ook het hoogst zijn. Voor de loonstijging per sector zie https://cao-kijker.awvn.nl/cao-seizoen-in-beeld/.

Het cao-jaar 2021 in beeld

Loonontwikkeling augustus 2021

Inlichtingen:
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie op de speciale AWVN-website cao-kijker

0 reacties