Home / Persbericht / Cao-onderhandelingen komen op gang
maandag 14 september 2020

Cao-onderhandelingen komen op gang

De cao-onderhandelingen lijken eindelijk op gang te komen. Dit najaar wordt een periode met een historisch laag aantal nieuwe cao-akkoorden beëindigd.

Dat voorziet AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. Op dit ogenblik heeft een recordaantal van 267 cao’s zijn einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten. De oplopende achterstand in het aantal nieuwe cao’s is het gevolg van het vrijwel stilvallen van het arbeidsvoorwaardenoverleg na het uitbreken van de coronacrisis.

AWVN baseert zich op de agenda’s van haar onderhandelaars. Daaruit blijkt dat bij veel bedrijven en bedrijfstakorganisaties weer onderhandelingsdata zijn ingepland. Dat zal in de loop van dit najaar tot een inhaalslag resulteren, voorziet de werkgeversvereniging.

De gemiddelde loonafspraak bedroeg in de 4 augustus-akkoorden 1,5 procent. Het aantal van 4 cao-akkoorden is historisch laag. De loonstijging zelf is ook een stuk lager dan de 3,0 procent die voor de coronacrisis nog werd afgesproken. De voor 2020 resterende maandgemiddelden zullen naar verwachting verder dalen.

Tot dusver werden dit jaar 93 cao’s gesloten, waarvan de meeste vóór de crisis uitbrak. In een normaal jaar worden tot en met augustus meer dan 200 cao’s afgesloten.

Kerncijfers
• Loonafspraken augustus gemiddeld 1,5 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,74 procent
• Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in november 2019
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in augustus: 4
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand augustus: 10
• Aantal aflopende cao’s in 2020: 396 voor 2,4 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 129 voor 1,2 miljoen werknemers
• Aantal openstaande cao’s die in 2020 ingaan: 267 voor 1,2 miljoen werknemers

Analyse
• Tot nu toe zijn in 2020 93 cao’s afgesloten. De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 2,74 procent op twaalfmaandsbasis.
• Vóór de crisis bedroeg de gemiddelde loonafspraak 3 procent. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn 41 akkoorden afgesloten voor 510.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging daarvan is veel lager: 2,2 procent.
• In de marktsector werden sinds het uitbreken van de coronacrisis 32 akkoorden gesloten voor 240.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging is veel lager dan het totale gemiddelde: 1,1 procent.

Akkoord onder de loep: Aegon
Bij verzekeraar Aegon is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een tweejarige cao met ingang van 1-7-2020 en met twee contractloonafspraken: 0,5% per 1-10-2020 (met een bodem van minimaal €250 bruto per jaar op voltijdbasis) en 1% per 1-3-2021. Op twaalfmaandsbasis bedraagt de contractloonstijging 0,75%. Door de loonsverhoging een verlaging van de pensioenpremie voor medewerkers stijgt het netto salaris.
In het onderhandelingsresultaat staan veel interessante afspraken, zoals:
• sabbatsverlof (elke 7 jaar 2 maanden verlof, 1e maand 70% doorbetaald en 2e maand 50%)
• uniforme arbeidsduur van 40 uur per week
• proef met onbeperkt verlof
• afspraken over werkgeluk
• ontslagvergoeding in het sociaal plan gaat omlaag vanaf 1 januari 2022
• vervolgonderzoek gelijke beloning
• jaarlijks €150.000 voor omscholingstrajecten in de vorm van opleidingskosten en oriëntatie.
Zie voor meer informatie: cao-kijker

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

AWVN
Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker.

0 reacties