vrijdag 15 februari 2019

Loonafspraken op recordniveau

Nieuwe loonafspraken bedroegen in januari gemiddeld 2,71 procent, het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim 10 jaar geleden. Het januaricijfer is ook aanzienlijk hoger dan het maandgemiddelde van december, dat 2,50 procent bedroeg, en een voortzetting van de opwaartse trend in loonafspraken die al anderhalf jaar gaande is.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers, in het december-bericht over het verloop van het cao-seizoen. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 850 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen in Nederland.

Terwijl de loonafspraken verder oplopen, vlakt volgens het Centraal Planbureau de economische groei inmiddels af. Volgens de werkgeversvereniging is dat een normaal verschijnsel: cao-afspraken reageren vertraagd op de economie. Als de economie begint te groeien, duurt het enige tijd voordat de cao-afspraken oplopen, als de economie stagneert, stijgen de cao-afspraken nog enige tijd door.

AWVN blijft bij haar aanbeveling aan cao-onderhandelaars om vooral goed te blijven kijken naar de situatie in de eigen onderneming en eigen bedrijfstak en niet naar de algehele economische situatie. De bedrijfs(tak)specifieke situatie bepaalt hoeveel loonstijging er mogelijk is. Op dit ogenblik worden de hoogste loonafspraken gemaakt in de zorg, terwijl groothandel en financiële dienstverlening hekkensluiter zijn.

In 2019 lopen in totaal 410 cao’s af voor 3 miljoen werknemers. Daarvan zijn er in januari nog maar 8 vernieuwd. Omdat in 2018 74 afgelopen cao’s nog niet zijn vernieuwd, kan het aantal nieuwe cao’s in 2019 hoger uitkomen dan 410.

Figuur 1. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de cao-kijker, de speciale AWVN-website.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl.

0 reacties