vrijdag 12 juli 2019

Aantal nieuwe cao’s zeer laag

In juni werden slechts 14 nieuwe cao’s afgesloten. Dat is een laag aantal voor wat met 50 à 60 cao’s meestal een van de drukste maanden is van het cao-jaar. Ook het totaal aantal in 2019 afgesloten cao’s loopt hierdoor achter op dat van andere jaren. De loonafspraken waren in juni met 3,04 procent wel op recordhoogte.

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over juni. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen.

AWVN verklaart het lage aantal juni-akkoorden uit een samenhang van factoren. De actiegerichte houding van vakbonden leidt tot langere onderhandelingen. Ook blijken vakbondsonderhandelaars, vanwege de economische groei, vaak te optimistisch over de mogelijkheden binnen hun bedrijf of bedrijfstak. Daarnaast werpt het pensioenakkoord zijn schaduwen vooruit. Onderhandelaars denken na over de betekenis en de gevolgen van het akkoord voor hun eigen cao-overleg.

De 14 juni-akkoorden hadden een gemiddelde loonafspraak van 3,04 procent. Dat is het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim 10 jaar geleden en beduidend hoger dan het gemiddelde van 2,74 procent over de eerste vijf maanden van 2019 en van 2,3 procent gemiddeld in het cao-jaar 2018.

In 2019 lopen in totaal 427 cao’s af voor 3,1 miljoen werknemers. Daarvan zijn in de eerste zes maanden 164 cao’s vernieuwd voor 844.000 werknemers. Het percentage aflopende cao’s dat is vernieuwd, bedraagt 38 procent, in andere jaren is dat 43 procent. Omdat in 2018 circa 30 afgelopen cao’s niet zijn vernieuwd, kan het aantal nieuwe cao’s in 2019 hoger uitkomen dan 427.

Figuur 1. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de cao-kijker, de speciale AWVN-website.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

0 reacties