vrijdag 08 november 2019

Negentien nieuwe cao-akkoorden in oktober

De in oktober gemaakte loonafspraken volgen de trend van 2018 en 2019. De gemiddelde loonafspraak is met 2,9 procent boven het gemiddelde van de eerdere maanden. Daarmee is de trend nog steeds opwaarts.

Kerncijfers
• Loonafspraken oktober gemiddeld 2,9 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,78 procent
• Hoogste maandgemiddelde 2019: 3,02 procent in juli
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in oktober: 19
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand oktober: 25
• Aantal aflopende cao’s in 2019: 434
• Aantal vernieuwde cao’s in 2019: 274

Analyse
De in oktober gemaakte loonafspraken volgen de trend van 2018 en 2019:
– De gemiddelde loonafspraak is met 2,9 procent boven het gemiddelde van de eerdere maanden. Daarmee is de trend nog steeds opwaarts.
– Het aantal afgesloten akkoorden is lager dan in dezelfde maand van andere jaren. Dit duidt op onderhandelingen die moeizamer verlopen dan in een doorsneejaar.
– De onderhandelingen draaien vooral om loonafspraken en veel minder om zaken als duurzame inzetbaarheid, gelijke beloning voor man en vrouw of de balans tussen werk en privé.
– De oorzaak voor stroeve onderhandelingen en focus op loon is de loonwens van de vakbonden, in het bijzonder de 5-procentswens van de FNV, die door werkgevers als te hoog wordt gezien.

Akkoord onder de loep
Royal Philips bereikte in oktober een onderhandelingsresultaat met de vakbonden over een nieuwe cao met daarin een aantal opvallende elementen. Een echte innovatie is het welzijnsverlof, een nieuwe verlofregeling met een betaalde aaneengesloten verlofperiode van maximaal vijf weken die iedere Philips-werknemer elke vijf jaar kan opnemen. Philips wil met deze regeling het belang van een goede werk-privébalans onderstrepen.
Daarnaast wordt een experiment uitgevoerd met een persoonlijk opleidingsbudget van maximaal 5.000 euro. Verder kunnen medewerkers zelf het initiatief nemen om een stap omhoog, horizontaal of omlaag te doen, een zogenoemde carrièrewending, waarbij ‘passende afspraken’ worden gemaakt.

AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden¬regelingen.

Figuur. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Loonontwikkeling oktober 2019

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website Cao-kijker.

0 reacties