Home / People analytics: HR wil meer kennis en vaardigheden
maandag 11 februari 2019

People analytics: HR wil meer kennis en vaardigheden

HR-professionals willen meer doen met de data die zij tot hun beschikking hebben, maar zij hebben vaak niet de kennis en vaardigheden in huis om people analytics op de goede manier in te zetten. Dat blijkt uit onderzoek dat de Hogeschool Utrecht heeft uitgevoerd onder leden van AWVN. Met een serie van vijf clinics biedt AWVN, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, organisaties de kans om people analytics naar een hoger plan te tillen.

Je hebt voor alle medewerkers een opleidingsbudget beschikbaar dat hen in staat stelt zich te blijven ontwikkelen en zo aantrekkelijk te blijven op een veranderende arbeidsmarkt. Maar hoe weet je of die opleidingsbudgetten de inzetbaarheid van je medewerkers vergroten? Van HR-afdelingen wordt in toenemende mate verwacht dat zij data-analyses uitvoeren om beleid te onderbouwen of om aan te tonen dat bepaalde beleidskeuzes werken. People analytics vormt dan ook een belangrijke trend binnen HR.

HR-afdelingen beschikken over veel medewerkersgegevens en de kosten voor menselijk kapitaal bedragen gemiddeld 60% van de totale organisatiekosten. Daarmee is de potentiële invloed van People analytics op het succes van de organisatie aanzienlijk. HR-professionals erkennen dit potentieel, maar geven tegelijk aan dat zij de kennis en vaardigheden om hiermee aan de slag te gaan onvoldoende in huis hebben.

De onderzoekers hebben gekeken naar een set van negen voor people analytics relevante kennisfactoren, vaardigheden en attitudes. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat alle onderzochte negen competenties nog onvoldoende aanwezig zijn in de organisatie. Vooral aan een onderzoekende houding, statistische kennis en betrokkenheid van het management is een gebrek. HR-professionals willen people analytics binnen hun organisatie verder brengen. Daarbij zien zij een investering in kennis en vaardigheden als noodzakelijk.

AWVN speelt op deze behoefte in en organiseert dit voorjaar vijf clinics van een dag op het terrein van people analytics en duurzame inzetbaarheid, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. We starten op vrijdag 8 maart met de clinic Happy people, better business?!. Hebt u interesse? Meld u dan hier aan

Het hele rapport People analytics competenties in Nederland – stand van zaken volgens HR-professionals kunt u hieronder downloaden.

Download het onderzoek hier:

0 reacties