Home / Nieuws / Overzicht belangrijkste pensioencijfers 2020
donderdag 16 januari 2020

Overzicht belangrijkste pensioencijfers 2020

Leden zijn vaak op zoek naar de meest recente pensioencijfers. Dan gaat het om cijfers als het maximaal pensioengevend salaris, franchise, AOW, ANW en dergelijke. AWVN heeft alle relevante cijfers in een handig overzicht gecombineerd.

Heeft u een pensioenregeling voor uw werknemers? Dan wijzigt een aantal parameters per 1 januari 2020.

In vrijwel elke pensioenregeling wijzigen jaarlijks de franchise en het maximum pensioengevend salaris. Het gedeelte van het salaris dat uitkomt boven de franchise en onder het maximum pensioengevend salaris blijft, is de basis voor de pensioenopbouw. Ook de werknemersbijdrage is gebaseerd op deze ‘pensioengrondslag’.

Meer weten?
AWVN heeft alle relevante cijfers in een handig overzicht gecombineerd, onderaan dit artikel als PDF te downloaden.

Wij zullen u informeren over de ontwikkelingen in het Pensioenakkoord. AWVN is via VNO-NCW betrokken bij de uitwerking van verschillende onderdelen van het Pensioenakkoord. Door deze participatie bouwt AWVN enerzijds mee aan de nieuwe toekomstbestendige pensioenvoorziening in Nederland, anderzijds doen wij ervaring op die wij kunnen inzetten om u te informeren en adviseren.

Mocht u vragen hebben over cijfers, pensioenregeling/contract of wat het Pensioenakkoord voor u betekent, dan kunt u contact opnemen met een van onze betrokken adviseurs.

AWVN
januari 2020
Download
Slot