Home / Nieuws / Overzicht belangrijkste pensioencijfers 2018
donderdag 03 mei 2018

Overzicht belangrijkste pensioencijfers 2018

Leden zijn vaak op zoek naar de meest recente pensioencijfers. Dan gaat het om cijfers als het maximaal pensioengevend salaris, franchise, AOW, ANW en dergelijke. AWVN heeft alle relevante cijfers in een handig overzicht gecombineerd.

Op 1 januari 2018 is de fiscale pensioenleeftijd verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Het is niet verplicht om deze pensioenleeftijd over te nemen in de pensioenregeling, zolang u met de totale pensioenregeling maar binnen de fiscale kaders blijft. Als u de pensioenleeftijd niet verhoogt, moet u ter compensatie bijvoorbeeld een lager opbouwpercentage hanteren dan fiscaal maximaal is toegestaan. U kunt bijvoorbeeld ook een hogere franchise gebruiken of een partnerpensioen op risicobasis.
Van de 76 pensioenfondsen die AWVN sinds 2011 volgt, hebben er 44 de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 aangepast naar 68 jaar. Dat is dus ruim de helft van de fondsen. Eén fonds houdt nog steeds vast aan pensioenleeftijd van 65 jaar.
Bij de wijziging van de fiscale pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar in 2014, heeft in het eerste jaar een vergelijkbaar aantal fondsen, 40 fondsen om precies te zijn, de pensioenleeftijd direct aangepast. In 2015 volgden vrijwel alle andere fondsen: aan het eind van dat jaar hadden 72 van de 76 fondsen een pensioenleeftijd van 67 jaar geïmplementeerd.

In onderstaand overzicht (onderaan dit bericht ook als PDF te downloaden) zetten we alle fiscale grenzen nog eens op een rij. Ook hebben we hierin een aantal andere voor pensioenen relevante jaarcijfers opgenomen. Als er nieuwe cijfers beschikbaar zijn, ontvangt u een update.