maandag 06 juli 2020

Pensioenakkoord: uitwerking krijgt groen licht

Het ledenparlement van vakbond FNV heeft afgelopen weekend met een grote meerderheid voor de uitwerking van het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord gestemd. Daarmee kan het kabinet aan de slag gaan met de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel. AWVN is verheugd dat de grootste vakbond van Nederland nu ook groen licht heeft gegeven voor deze broodnodige hervorming.

In het nieuwe pensioenstelsel stappen we van een vaste opbouw van pensioen over naar een systeem met persoonlijke pensioenvermogens. De sterke punten, solidariteit en collectiviteit blijven behouden, de verplichtstelling ook. De uitkering wordt explicieter afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Uitgangspunt is een leeftijdsonafhankelijke premie. Deelnemers krijgen een pensioen dat afhankelijk is van de ingelegde premie en de rendementen daarop. Er zijn straks alleen nog maar ‘premieregelingen’, waarbij partijen kunnen kiezen tussen twee soorten regelingen. Het verschil is meer of minder solidariteit binnen de regelingen en tussen deelnemers. De leeftijdsonafhankelijke premie gaat gelden voor alle type pensioenregelingen.

Uiterlijk in 2026 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe methodiek.  Als deelnemers er in het nieuwe stelsel op achteruitgaan, kunnen zij een compensatie tegemoet zien waarbij kostenneutraliteit het uitgangspunt is.

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord? Bekijk dan onze themapagina

AWVN volgt de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel op de voet. Pensioenadviseurs Eva Bakker en Steffie de Groot gaven op 25 juni 2020 een webinar over de hoofdlijnen van de uitwerking van het pensioenakkoord. Kijk het webinar hier terug.
Na de zomervakantie plannen wij verdiepingsbijeenkomsten waarin meer wordt ingezoomd op wat de consequenties zijn voor uw specifieke situatie en welke stappen u nu moet nemen. Houd daarvoor onze agenda in de gaten.

0 reacties