maandag 22 juni 2020

Pensioenakkoord: uitstel ledenraadpleging FNV

De ledenraadpleging bij vakbond FNV over de uitwerking van het in 2019 bereikte pensioenakkoord is uitgesteld. De stemming onder leden stond oorspronkelijk gepland voor afgelopen vrijdag 19 juni 2020, maar deze verliep niet volgens plan. Op 4 juli komt het FNV-ledenparlement hiervoor opnieuw bijeen.

Eerder al had vakorganisatie VCP besloten om niet in te stemmen met de uitwerking van het pensioenakkoord, maar tegelijkertijd de verzending van de hoofdlijnennotitie niet te willen blokkeren. AWVN hoopt dat uitstel geen afstel wordt en dat de FNV snel instemt met de uitwerking.

Inmiddels is op de website van de Tweede Kamer op 22 juni al wel de hoofdlijnennotitie van het kabinet gepubliceerd. Deze bevat de nadere uitwerking van het pensioenakkoord. FNV-leden hebben hierom gevraagd om zich een beter beeld van de plannen te kunnen vormen. Aan dat verzoek is minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu tegemoet gekomen.

Pensioenadviseurs Eva Bakker en Steffie de Groot verzorgden onlangs een webinar over de hoofdlijnen van de uitwerking. Kijk het webinar hier terug. De bijbehorende hand-out vindt u hieronder.
Na de zomervakantie zullen wij verdiepingsbijeenkomsten plannen waarin meer wordt ingezoomd op wat de consequenties zijn voor uw specifieke situatie en welke stappen u nu moet nemen.

 

0 reacties