Home / Verkorting duur 30%-regeling – stand van zaken
maandag 05 november 2018

Verkorting duur 30%-regeling – stand van zaken

Het kabinet wil de 30%-regeling behouden, maar op belangrijke onderdelen aanpassen. Daartoe zijn plannen opgenomen in het Belastingplan 2019, die op 1 januari 2019 in werking zouden moeten treden. Half oktober werd evenwel bekend dat de regering overweegt een overgangsmaatregel in het wetsvoorstel op te nemen. Inmiddels is het concept daarvan gepubliceerd.

Het kabinet heeft in april een reactie gegeven op de evaluatie van de 30%-regeling door onderzoekbureau Dialogic. Daaruit blijkt dat de regeling doeltreffend is en goed voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Immers, de regeling reduceert administratieve lasten, stelt werkgevers in staat niet of schaars aanwezige werknemers aan te trekken voor de Nederlandse arbeidsmarkt en houdt het vestigingsklimaat hier aantrekkelijk en competitief.

De 30%-regeling maakt het voor Nederlandse werkgevers mogelijk om in geval van werken in het buitenland tot 30 procent van het loon belastingvrije vergoedingen te verstrekken als tegemoetkoming in de noodzakelijke kosten (zogenaamde extraterritoriale kosten). Hierbij valt te denken aan de kosten van dubbele huisvesting, als iemand in het thuisland z’n woning aanhoudt. Daarnaast kan een werknemer met een 30%-regeling opteren voor de partieel buitenlandse belastingplicht. Daarmee wordt hij in Nederland voor inkomen in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en inkomen in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) belast als een buitenlands belastingplichtige, zelfs als hij fiscaal in Nederland woont. De facto betekent dit dat het box 3-inkomen in Nederland niet wordt belast.

Beoogde aanpassingen
Het kabinet gaf aan de regeling te willen behouden, omdat deze doeltreffend is en het Nederlandse vestigingsklimaat bevordert, maar stelde ook een aantal aanpassingen voor. Het gaat om de volgende:
1. het verkorten van de toepassingsduur van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar voor nieuwe én bestaande gevallen
2. het verkorten van de periode met een keuze voor de partieel buitenlandse belastingplicht
3. het verkorten van de periode dat de werkelijke extraterritoriale kosten kunnen worden vergoed tot 5 jaar.
Deze plannen zijn opgenomen in het belastingplan 2019 en treden op 1 januari 2019 in werking, als de Eerste en Tweede Kamer de plannen aannemen.

Overgangsmaatregel voor twee jaar
Half oktober werd evenwel bekend dat de regering overweegt een overgangsmaatregel van twee jaar op te nemen in het wetsvoorstel. Dit na heroverweging van het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Inmiddels is de conceptovergangsregeling gepubliceerd:
• als een werknemer de 30%-regeling heeft gekregen voor een toepassingsduur van acht (of tien) jaar en de acht jaar loopt vóór 2021 af, dan houdt de werknemer de 30%-regeling voor acht (of tien) jaar
• als de beschikking 30%-regeling nog doorloopt na 31 december 2020, maar eindigt in 2021, 2022 of 2023, dan eindigt de regeling op 31 december 2020
• als de 30%-regeling eindigt in 2024 of in een later jaar, dan wordt de toepassingsduur van de regeling met 3 jaar gekort.

Voorbeelden ter verduidelijking
1. Een werknemer is op 1 april 2017 in dienst getreden van een Nederlandse werkgever. Hij voldoet aan de voorwaarden voor de 30%-regeling, en heeft een beschikking ontvangen waarin staat dat hij tot 31 maart 2025 gebruik kan maken van de regeling. Op 1 januari 2019 maakt deze werknemer nog geen 5 jaar gebruik van de regeling. Per 1 januari 2019 wordt de duur van de 30%-regeling dan met 3 jaar gekort. De toepassing van de 30% regeling stopt dus op 31 maart 2022.
2. Een werknemer is op 1 april 2013 in dienst getreden van een Nederlandse werkgever. Hij voldoet aan de voorwaarden voor de 30%-regeling, en heeft een beschikking ontvangen waarin staat dat hij tot 31 maart 2021 gebruik kan maken van de regeling. Op 1 januari 2019 maakt deze werknemer 5 jaar gebruik van de regeling. Per 1 januari 2019 zou, zonder overgangsregeling, de toepassing van de 30%-regeling stoppen. Onder de overgangsregeling kan de werknemer nog 2 jaar gebruik maken van de 30%-regeling. De toepassing ervan stopt op 31 december 2020.

0 reacties