maandag 12 februari 2018

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees, en de staatssecretaris van Financiën, Snel, hebben in een brief aan de Tweede Kamer (Roadmap vervanging DBA) aangekondigd om de opschorting van de handhaving van de wet DBA te verlengen tot 1 januari 2020.

Tot die tijd blijft de huidige situatie onveranderd voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij krijgen geen boetes en naheffingen. Tot 1 juli 2018 zal de Belastingdienst wel bij ernstigste gevallen van kwaadwillenden handhaven. Vanaf die datum richt de handhaving zich niet langer enkel op die gevallen, maar ook op andere kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan. Dat is het geval als de Belastingdienst kan bewijzen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Volgens Koolmees zal het vooral gaan om gevallen waarin veelal oneigenlijk voordeel behaald wordt en/of het speelveld op een oneerlijke manier wordt aangetast.

Na inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving, volgens planning dus 1 januari 2020, zal de opschorting van de handhaving langzaam worden afgebouwd gedurende maximaal een jaar. Koolmees streeft ernaar om nog in 2018 een wetsvoorstel klaar te hebben en aan de Raad van State voor advies voor te leggen, zodat de parlementaire behandeling in de eerste helft van 2019 kan starten.
Het kabinet beoogt met de voorstellen het tegengaan van schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt en meer zekerheid aan de bovenkant van de arbeidsmarkt.

0 reacties