Home / Nieuws / Oproep: Toon digitaal leiderschap
vrijdag 04 oktober 2019

Oproep: Toon digitaal leiderschap

“Ik doe een beroep op iedereen met een voorbeeldfunctie, van leidinggevende tot CEO, neem je verantwoordelijkheid en toon digitaal leiderschap”.

Deze oproep deed de minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bij de aanbieding van het jaarlijkse Nationale Cybersecurity-bewustzijnsonderzoek 2019, een trendonderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Alert Online. Alert Online is een campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn.

Daarbij werden voor het eerst naast medewerkers ook leidinggevenden bevraagd. Opmerkelijk genoeg blijkt daar een verschil. De helft van de medewerkers (51%) en slechts circa een derde (37%) van alle leidinggevenden geeft aan zich altijd aan afspraken te houden die binnen hun organisatie gemaakt zijn over online veilig gedrag. Leidinggevenden hebben ook moeite met het borgen van afspraken over digitale veiligheid. 59% van hen ervaart belemmeringen, waarbij gebrek aan prioriteit en (eenduidige) communicatie de voornaamste belemmeringen vormen. Daarbij geeft ongeveer de helft van de managers (48%) volgens medewerkers het goede voorbeeld op de werkvloer.

Nog meer opmerkelijke cijfers komen uit het onderzoek naar voren. Zo blijkt dat een groot deel van de cyberincidenten niet gemeld wordt. Slechts één op de vijf medewerkers (19%) maakt intern melding van een cybervoorval. En drie kwart van alle managers (74%) zou graag sancties opleggen als medewerkers zich niet houden aan afspraken over online veilig gedrag.

Het rapport zelf is te vinden op https://www.alertonline.nl/cybersecurityonderzoek.

Tags: AVGdigitaal