Home / Onwerkbaar weer: handreiking voor definiëring in cao beschikbaar
maandag 21 september 2020

Onwerkbaar weer: handreiking voor definiëring in cao beschikbaar

Onwerkbaar weer: vanaf 1 november 2020 moet in de cao voor bedrijf of branche gedefinieerd zijn in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden het niet mogelijk is te werken. Het ministerie van SZW heeft een handreiking gepubliceerd met voorbeelden voor zo’n cao-bepaling.

De Regeling onwerkbaar weer is sinds 1 januari 2020 van kracht. Als door een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst, sneeuw of overvloedige regenval) werken niet mogelijk is en wordt voldaan aan de andere voorwaarden van de regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

Bij vorst, ijzel, sneeuwval gelden sinds de Regeling onwerkbaar weer twee wachtdagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart). In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens de wachtdagen moet de werkgever het loon doorbetalen aan de werknemers. Nadat de wachtdagen zijn verstreken kan de werkgever WW aanvragen voor de werknemers.

Vanaf 1 november 2020 moet in de cao voor het bedrijf of de branche onwerkbaar werk gedefinieerd zijn, ofwel in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden werken niet mogelijk is.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu een handreiking gepubliceerd met een voorbeeld van zo’n cao-bepaling. De tekst uit de handreiking is slechts een voorbeeld. Bedrijven en branches kunnen deze tekst omwerken naar de voor hun specifieke situaties van onwerkbaar weer. De handreiking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient slechts als leidraad. Het is toegestaan van de in de voorbeeldtekst voorgestelde tijdsduur, temperatuur en weercodes af te wijken.

0 reacties