woensdag 15 april 2020

Geen verrekening loonkostensubsidie met NOW

Dit nieuws verscheen ook in de kennisbrief Inclusief werkgeven. Wilt u op de hoogte blijven van interessante tips en het laatste nieuws rondom inclusief werkgeverschap? Meldt zich dan aan voor onze tweewekelijkse kennisbrief!

In de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) staat dat een werkgever die gebruik mag maken van deze regeling, dit aan de gemeente waarvan hij loonkostensubsidie (LKS) ontvangt, moet melden. Dit zou tot langdurige onzekerheid over het subsidiebedrag en tot nogal wat extra administratieve rompslomp leiden. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu ‘besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd’.

Goed nieuws voor inclusieve werkgevers

Bij werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen omdat zij werknemers vanuit de banenafspraak in dienst hebben, ontstond onrust over de verrekening van de LKS met de NOW. Dat zou veel extra administratieve lasten met zich meebrengen. Omdat verrekening pas na enige tijd geschiedt, zouden deze werkgevers lang in onzekerheid verkeren over de feitelijke bedragen.
Van Ark heeft nu besloten dat zij geen verdere stappen neemt om deze verrekening alsnog mogelijk te maken. Dit schrijft zij zowel in haar aanbiedingsbrief Kamervragen Tozo van 10 april 2020 als in de bijbehorende antwoorden op Kamervragen:

Alles afwegende heb ik besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd. De kosten hiervan zijn beperkt. Hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.
De noodzaak voor een verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen komt hiermee te vervallen.

Hier vindt u beide documenten: de aanbiedingsbrief van Van Ark en de bijlage met de antwoorden op alle Kamervragen. Het antwoord op de LKS-/NOW-vraag staat op pagina 21.

Positief signaal in lastige tijd

AWVN is verheugd over deze beslissing van de staatssecretaris. Verrekening zou voor de groep inclusieve werkgevers, die we met z’n allen juist willen laten groeien, veel extra werk en langdurige onzekerheid over financiële ondersteuning vanuit de overheid betekenen. Dit besluit schept duidelijkheid en geeft inclusieve werkgevers erkenning, juist in deze lastige tijd.

0 reacties