donderdag 10 september 2020

NOW-1: versoepeling voor groepswerkmaatschappijen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een versoepeling aangekondigd van de NOW-1 voor bedrijven die deel uitmaken van een groep.

In het tweede noodpakket hebben bedrijven voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. Voor de Tozo 2 gaat het om naar schatting 103.000 aanvragen van zelfstandig ondernemers. Deze regelingen hebben in de periode juni tot en met augustus samen ruim 1,4 miljoen werkenden bereikt.

Door een wijziging van de NOW-1 konden per 5 mei 2020 ook werkmaatschappijen van een concern voor de NOW-subsidie in aanmerking komen. Voorwaarde was dat de werkmaatschappij zelf een omzetdaling van ten minste 20% had, terwijl de omzetdaling van de groep minder dan 20% is.

Gebleken is dat groepswerkmaatschappijen in maart en april aanvragen voor subsidie hebben gedaan, zonder dat zij zich daarbij realiseerden onderdeel van een groep te zijn. Aangezien de aanvraag dan is gedaan voordat de gunstigere regeling voor werkmaatschappijen werd gerealiseerd, kan geen beroep op die regeling worden gedaan. AWVN had dit probleem al eerder bij het ministerie van SZW aangekaart.

De minister vindt dit nu toch onwenselijk, en gaat het mogelijk maken dat bedrijven die een NOW-subsidie hebben aangevraagd voor 5 mei, bij de aanvraag om subsidievaststelling toch kunnen verzoeken de subsidie vast te stellen op grond van de eigen omzetdaling. Voorwaarde blijft wel dat de omzetdaling van de groep als geheel minder dan 20% is.

Aan twee voorwaarden hoeft pas bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden voldaan, in plaats van bij de initiƫle aanvraag. Het betreft de voorwaarde dat er een verklaring van het groepshoofd moet zijn dat geen dividenden aan aandeelhouders of bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie van het concern en de rechtspersoon die het betreft. En de voorwaarde dat er een overeenkomst over werkbehoud moet zijn met de belanghebbende verenigingen van werknemers. Aan de overige voorwaarden voor de aanvraag op werkmaatschappijniveau, zie artikel 6a van de NOW-1, moet wel worden voldaan.

AWVN bericht u nader, als de aanpassing van de NOW-1 op dit punt verder is uitgewerkt.

0 reacties