dinsdag 07 juli 2020

Nog maar 2 maanden boetevrij notificeren

Nederland heeft 1 maart 2020 de notificatieverplichting ingevoerd: als een EU-werkgever zijn werknemers naar Nederland detacheert, moet hij hiervan vooraf melding doen via de website www.postedworkers.nl. Boetevrij leren werken met het systeem kan nog 2 maanden. 

Weet welke acties nodig zijn als u werknemers uitzendt naar het buitenland of uit het buitenland inhuurt en voorkom boetes. De procedures rond internationaal werkgeven zijn ingewikkeld. De nieuwe workshopcyclus internationale arbeidsmobiliteit, die op 3 september 2020 begint, helpt u daarbij. Meer informatie en aanmelden

Als een werkgever dat niet doet, dan kunnen zowel de buitenlandse werkgever als de Nederlandse opdrachtgever boetes krijgen. Om te wennen aan de notificatieverplichting heeft Nederland bepaald dat gedurende de eerste 6 maanden wel genotificeerd moet worden, maar dat onjuiste meldingen niet beboet worden. Dat een zekere gewenning wel nodig is, blijkt uit de vele vragen die over de notificatie aan AWVN zijn gesteld.

Zo is er verwarring over de contactpersoon die moet worden ingevuld. De meeste bedrijven, de Nederlandse opdrachtgevers, denken dat dit een medewerker van hun eigen bedrijf is en zij vinden het privacygevoelig om het BSN-nummer van deze medewerker in te vullen in het systeem. Met de contactpersoon wordt echter iemand anders bedoeld, namelijk dat een van de buitenlandse gedetacheerde werknemers als zodanig kan optreden en gedurende de werkzaamheden in Nederland als contactpersoon kan optreden.

De maanden maart, april, mei en juni zijn inmiddels verstreken en er resteren nu nog slechts 2 maanden om boetevrij te leren werken met het systeem. Let op: ook al zijn er de afgelopen maanden minder internationale werkzaamheden geweest, dat is geen reden de periode van 6 maanden te verlengen.

Meer informatie over het notificeren en de boetes die kunnen worden opgelegd, vindt u via deze eerdere nieuwsberichten van AWVN:

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met Ruud Blaakman, adviesteam Internationaal / Fiscaal, telefoonnummer 06-22642739, mail: blaakman@awvn.nl.

0 reacties