Home / Nieuws / Nota premievaststelling sectorfondsen 2018 gepubliceerd
woensdag 25 oktober 2017

Nota premievaststelling sectorfondsen 2018 gepubliceerd

Het UWV heeft de nota Premievaststelling Sectorfondsen 2018 gepubliceerd. ​Deze beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor 2018. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector het eerste half jaar van de WW-lasten en een klein deel van de Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers.

Uit de nota blijkt dat de gemiddelde sectorpremie voor de WW die werkgevers betalen, verder afneemt als gevolg van de gunstige economische vooruitzichten. Gemiddeld daalt de sectorpremie komend jaar daalt van 1,36% naar 1,28%.
In 45 sectoren neemt de premie af, in 14 sectoren is sprake van een stijging. De grootste premiedaling doet zich voor bij de sector Schildersbedrijf, de sterkste toename kent de bankensector. In deze sector stijgen de WW-lasten omdat de werkgelegenheid er krimpt door voortgaande automatisering.

Redenen voor geringe daling
Ondanks de sterke afname van het aantal WW-uitkeringen in 2017 zien de sectorfondsen dit slechts gedeeltelijk terug in de premievaststelling voor 2018. Hiervoor zijn vier redenen aan te voeren. Ten eerste neemt de uitkeringslast dit jaar minder af door een gemiddeld hogere uitkering. Dit komt door een aanpassing van het Dagloonbesluit die nadelige gevolgen voor onder andere flexwerkers in de WW ongedaan maakt. Ook weegt mee dat naar verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) de daling van de werkloosheid zal afvlakken in 2018. Een derde reden voor de beperkte premiedaling is volgens het UWV de indeling van uitzendorganisaties in een andere sector dan Uitzendbedrijven. Uitzendkrachten vragen gemiddeld vaker een WW-uitkering aan dan overige werknemers. De sectoren waarin relatief veel uitzendbedrijven zijn ingedeeld, hebben daardoor te maken met hogere WW-lasten. Tenslotte kiezen een aantal sectoren dit jaar voor het verhogen van hun WW-reserves. Hiermee bouwen ze een buffer op waarmee ze grote premiestijgingen bij toekomstige tegenvallers kunnen voorkomen. Vooral de sector Bouwbedrijf, die tijdens de crisis te maken kreeg met hoge premies, kiest er nu voor de reserve fors te verhogen.