Home / No-riskpolis blijkt relatief onbekend
dinsdag 11 september 2018

No-riskpolis blijkt relatief onbekend

De no-riskpolis is een van de instrumenten om de arbeidsparticipatie van werknemers met een arbeidsbeperking te stimuleren. Het komt er op neer dat de werkgever voor deze werknemer een Ziektewetuitkering van het UWV kan krijgen als hij ziek wordt.
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onderzoeksbureaus SEO Economisch Onderzoek en De Beleidsonderzoekers onderzoek gedaan naar de bekendheid met en de effectiviteit van de no-riskpolis. In een brief van 7 september 2018 aan de tweede Kamer heeft minister Koolmees de uitkomsten van het onderzoek bekend gemaakt. De no-riskpolis blijkt relatief onbekend – bij zowel werkgevers als mensen uit de doelgroep van de no-riskpolis zelf.

De belangrijkste conclusies op een rijtje:
• in 75% van de gevallen komt al tijdens of voorafgaand aan de sollicitatie aan de orde dat een werknemer uit de doelgroep van de no-riskpolis, een arbeidsbeperking heeft
• iets meer dan de helft van de werkgevers (52%) kent de no-riskpolis. Werkgevers vragen zelden aan sollicitanten of werknemers of de no-riskpolis van toepassing is. Van de werknemers uit de doelgroep zelf, weet slechts 16% dat ze onder de no-riskpolis vallen; 60% daarvan meldt dat de werkgever voor of tijdens de sollicitatie. Met andere woorden: in ongeveer 10% van de gevallen weet een werkgever dat door de no-riskpolis een sollicitant met een arbeidsbeperking bij ziekte recht heeft op ziekengeld
• in 25% van de gevallen leidt de no-riskpolis ertoe dat een werkgever de betreffende sollicitant in dienst neemt – zonder deze polis zouden deze personen met een arbeidsbeperking de baan dus niet hebben gekregen. Driekwart van de sollicitanten met een arbeidsbeperking die wordt aangenomen, zou ook zijn aangenomen zonder no-riskpolis.

Maatregelen om bekendheid no-riskpolis te vergroten
Naar aanleiding van het onderzoek heeft de minister van SZW maatregelen aangekondigd om de bekendheid van de no-riskpolis te vergroten. Werknemers die tot de doelgroep van de no-riskpolis behoren moeten door UWV mondeling en schriftelijk worden geinformeerd of de no-riskpolis op hen van toepassing is en wat dit betekent. Daarnaast wordt gewerkt aan een bijsluiter voor werknemers. In deze bijsluiter kan de werkzoekende zien op welke (financiële) voordelen zijn toekomstige werkgever aanspraak kan maken, zoals loonkostenvoordeel, lage-inkomensvoordeel, loonkostensubsidie en no-riskpolis.
UWV zal ook de mogelijkheden inventariseren om de bekendheid van de no-riskpolis bij werkgevers te vergroten.
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de gemeenten informeren over (de uitkomsten van) het onderzoek. De staatssecretaris zal gemeenten attenderen op het belang van werkgevers om te weten welke werknemers die door de gemeenten naar werk worden begeleid, onder de dekking van de no-riskpolis vallen.

Externe bron
september 2018
Download
0 reacties
Tags: no-riskpolis