woensdag 22 april 2020

Nieuwe versie kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Er is een nieuwe versie van het kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. 

Ten opzichte van de vorige versie bevat het kennisdocument slechts drie, zij het niet onbelangrijke wijzigingen.

• De coulanceperiode voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van voor 1 januari 2020 om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen is verlengd tot 1 juli 2020. Dit omdat het vanwege het coronavirus niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk is om voor 1 april 2020 aan die voorwaarde te voldoen. Zie voor verdere informatie het nieuwsbericht van 20 december 2019 op deze site.

Tussentijdse uitbetalingen van overwerk bij de zogenoemde jaarurennorm zijn toch toegestaan zonder dat daarmee de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. De overwerkuren en de betalingen in het kader van overwerk mogen niet worden verrekend met uren of loon later in het jaar. Het overwerk moet dus een aanvulling zijn op de overeengekomen uren en beloning in het kader van de jaarurennorm.

• Door de coronacrisis kan de bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

0 reacties