maandag 26 oktober 2020

Nieuwe versie Kennisdocument premiedifferentiatie WW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van ‘Kennisdocument premiedifferentiatie WW’ gepubliceerd: (versie 1.4; oktober 2020).

Ten opzichte van de vorige versie van het Kennisdocument (versie 1.3 van juli 2020) is één wijziging aangebracht:
• bij vraag 2.8 onder b) is verduidelijkt hoe de uitzondering voor de BBL-leerling moet worden toegepast. De lage WW-premie is pas van toepassing indien de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen.

0 reacties