maandag 01 juli 2019

Minimumloon en -jeugdloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon – en daarmee het minimumjeugdloon – gaat op 1 juli 2019 iets omhoog (met 1,23%) naar € 1.635,60 per maand (€ 377,45 per week; € 75,49 per dag) bruto bij een volledig dienstverband. Zie voor alle bedragen het overzicht op de site van de Rijksoverheid.

Let op: vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar (was: 22 jaar) recht op het volledige wettelijke minimumloon. Ook gaat het minimumjeugdloon omhoog voor werknemers van 20, 19 en 18 jaar. Vanaf 1 juli hebben 20-jarigen recht op 80 procent van het wettelijk minimumloon (in 2018: 70 procent), 19-jarigen krijgen 60 procent (was: 55 procent) en 18-jarigen 50 procent (was: 47,5 procent).
De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) compenseert werkgevers voor de gestegen loonkosten.

Het wettelijk minimumloon – en daarmee het minimumjeugdloon – gaat op 1 juli 2019 iets omhoog (met 1,23%) naar € 1.635,60 per maand (€ 377,45 per week; € 75,49 per dag) bruto bij een volledig dienstverband. Zie voor alle bedragen het overzicht op de site van de Rijksoverheid.

Houd er ook rekening mee dat per 1 juli 2019 jeugdschalen in cao’s voor 21-jarigen (en ouder) niet langer zijn toegestaan. Dergelijke jeugdschalen worden door het ministerie van SZW ook niet algemeen verbindend verklaard. Ongelijke behandeling op grond van leeftijd, anders dan bij wet, is alleen toegestaan als dat objectief te rechtvaardigen is. Daarvoor is een legitiem doel nodig, en het middel om dat doel te bereiken (i.c. de jeugdschalen) moet passend en noodzakelijk zijn. Jeugdschalen zullen deze toets naar verwachting niet kunnen doorstaan.

0 reacties