Home / Nieuws / Mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk
vrijdag 25 mei 2018

Mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk

AWVN en De Normaalste Zaak hebben op donderdag 24 mei acte de présence gegeven op het Kennis- en Participatiefestival Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Den Bosch. Doel van het festival: aandacht vragen bij werkgevers voor deze kwetsbare doelgroep, die juist gebaat is bij een plek op de werkvloer.

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt.
Om die boodschap uit te dragen, organiseerden het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad op 24 mei in Den Bosch daarom dit Kennis- en Participatiefestival.
De staatssecretarissen van SZW, Tamara van Ark, en VWS, Paul Blokhuis, openden de bijeenkomst. Aansluitend was er een panelgesprek, waar Harry van de Kraats (algemeen directeur van AWVN, directeur sociale zaken bij VNO-NCW en bestuurder van het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak) namens werkgevers aan deelnam.

Pilots AWVN en De Normaalste Zaak

Ter voorbereiding op de pilots, die AWVN en De Normaalste Zaak deze zomer in opdracht van SZW uitvoeren, begeleidden Steven Hubeek en Lisa Molenaar van AWVN twee workshops:
• Verkenning van mogelijke aanpak werkgeverspilots ‘Mensen met een psychische kwetsbaarheid’.
• Duurzaam plaatsen van mensen met een psychische beperking: de reis door de bril van de werkgever.

De pilots zijn bedoeld om te komen tot meer (structurele) aandacht van werkgevers voor deze doelgroep. Deelnemende bedrijven komen bij elkaar om kennis te delen en een netwerk op te bouwen rond de integratie van werkzoekenden met een psychische kwetswaarheid.
Er is in de pilots nog ruimte voor zowel werkgevers die al ervaring hebben met deze doelgroep en hun talenten, als voor werkgevers die een eerste stap willen zetten.
Hebt u belangstelling om deel te nemen aan een van de pilots? Neem voor meer informatie contact op met Lisa Molenaar via l.molenaar@awvn.nl.