vrijdag 01 juni 2018

Meer informatie over second opinion in arbocontract

Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn onder meer bedoeld om preventie beter te regelen. Door de invoering van een wettelijk basiscontract voor arbozorg moet de werkgever in een nieuw contract met de arbodienst of de bedrijfsarts verplicht een aantal zaken opnemen.

De nieuwe regels voor het basiscontract gelden voor contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten of aangepast. Voor contracten die voor deze datum zijn gesloten, geldt dat de werkgever tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd heeft om het contract aan te passen aan de nieuwe vereisten. Aangezien deze datum nadert, is het voor werkgevers van belang om te bekijken of hun arbocontract aan de nieuwe eisen voldoet, want ook de sancties voor werkgevers die géén (volledig) contract hebben met een bedrijfsarts zijn per 1 juli 2017 aangescherpt. Eén van de zaken die in het arbocontract moet worden geregeld, is de second opinion. Recent is hierover nieuwe informatie opgenomen op het Arboportaal.

AWVN heeft vorig jaar samen met VNO-NCW, MKB Nederland en OVAL een brochure gemaakt waarin de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet op een rij zijn gezet.

 

0 reacties