Home / Nieuws / Nieuwe maximale transitievergoeding vastgesteld
woensdag 18 oktober 2017

Nieuwe maximale transitievergoeding vastgesteld

De maximale transitievergoeding voor 2017 is vastgesteld op € 79.000.

De maximumhoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de geraamde ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen, afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. Bij de inwerkingtreding van het deel van de Wwz dat de transitievergoeding regelt, werd het maximum op € 75.000 gesteld. In 2016 werd dat € 76.000, in 2017 € 77.000. De geraamde stijging van de contractlonen voor 2018 is 2,2%. Dat brengt met zich mee dat de maximumtransitievergoeding op 1 januari 2018 naar € 79.000 gaat.