Home / Nieuws / Let op: premiekorting is nu loonkostenvoordeel
woensdag 31 januari 2018

Let op: premiekorting is nu loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en vervangt sinds 1 januari de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers/werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Hiermee krijgen kwetsbare groepen betere kansen op de arbeidsmarkt. De werkgever heeft hiervoor een kopie van de doelgroepverklaring LKV van zijn werknemer nodig.

Overgangsregeling premiekorting
Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is er een overgangsregeling. Deze stappen zijn nodig om hiervan gebruik te kunnen maken:
• Geef in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat u voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast.
• Vul in deze aangifte ook het bedrag van de premiekorting in.
• Geef in de aangiften over 2018 aan dat u het LKV voor deze werknemer wilt aanvragen.
Mocht u een van deze stappen vergeten (zijn), stuur dan uw correctiebericht uiterlijk op 1 mei naar de Belastingdienst.

Let op: de premiekorting jongere werknemer is op 1 januari vervallen. Heeft u jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst? Dan heeft u voor deze werknemers misschien recht op het jeugd-LIV.

Over de Wet tegemoetkomingen loondomein
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit drie regelingen voor werkgevers en heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Meer informatie over de LKV en de Wet tegemoetkoningen loondomein (Wtl)