Home / Loondoorbetaling bij ziekte en WIA: geef uw mening
vrijdag 28 juni 2019

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA: geef uw mening

De internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA is gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat een nadere uitwerking van een aantal maatregelen die het kabinet in een brief van 20 december 2018 heeft aangekondigd.

Het conceptwetsvoorstel voorziet onder meer in een premiekorting voor werkgevers, waardoor voor werkgevers loondoorbetaling bij ziekte (iets) goedkoper moet worden. De voorgestelde premievermindering bedraagt maximaal € 1.200 per jaar per werkgever. In totaal gaat het om een financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten van in totaal € 450 miljoen per jaar voor werkgevers per 2021. Deze premiekorting zal op termijn vervangen worden door een gedifferentieerde Aof-premie.

Daarnaast neemt het conceptwetsvoorstel onzekerheid bij werkgevers weg over de beoordeling van hun re-integratie-inspanningen door het UWV. Het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie-inspanningen wordt leidend. Vanaf 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts niet meer door UWV beoordeeld bij de RIV-toets.

Een derde maatregel is dat werknemers met een WIA-uitkering vijf jaar meer zekerheid krijgen over het behoud van hun WIA-uitkering als zij gaan werken. Gedurende vijf jaar zal het UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer met een WIA-uitkering niet verlagen vanwege het verkrijgen van inkomsten uit arbeid.

Samenhang met andere maatregelen
De in het wetsvoorstel aangekondigde wijzigingen hangen samen met een aantal andere maatregelen waarvoor geen wetswijzigingen nodig waren. Het gaat hierbij onder meer om:

– Introductie van een MKB-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 voor de ondersteuning en ontzorging van vooral kleine werkgevers;
– Cumulatief € 10 miljoen kwaliteitsinvestering in de periode 2019-2022 om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten;
– Verbetering van de transparantie rondom de wijze van RIV-toetsing, onder andere in afstemming met UWV;
– Verbetering van de communicatie over het thema loondoorbetaling bij ziekte, zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn, in samenwerking met onder andere het Verbond van Verzekeraars en UWV;
– Versteviging van de rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode, doordat deze in het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie op het re-integratietraject moet geven;
– Starten van experimenten die als doel hebben inzichtelijk te maken wat wel en wat niet werkt inzake de verplichting om werknemers indien nodig te re-integreren bij een andere werkgever (tweede spoor re-integratie).

U kunt tot 16 juli 2019 een reactie op het wetsvoorstel geven.

Bron: Nieuwsbericht van het ministerie van SZW, 19-6-2019

0 reacties