dinsdag 20 februari 2018

Loondiscussie leidt aandacht af

De loondiscussie leidt de aandacht af van andere belangrijke onderwerpen en komt de cao-onderhandelingen daarom niet ten goede. Dat zegt Gerard Groten, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid bij werkgeversvereniging AWVN.

“Ik vrees dat deze hyperfocus het zicht ontneemt op andere belangrijke onderwerpen, zoals duurzame inzetbaarheid, wendbaarheid en de modernisering van de cao. We zien in de cijfers van vorig jaar dat dit type afspraken achterblijft. Dat is ontzettend jammer, want afspraken over scholing, ontwikkeling en nieuwe manieren van werken zijn cruciaal nu de arbeidsmarkt in rap tempo verandert”, aldus Groten.

De loondiscussie laaide afgelopen zomer op, nadat economen, instanties en politici meerdere keren hadden opgeroepen tot een loonstijging. “Dat soort berichten heeft effect op het arbeidsvoorwaardenoverleg. De onderhandelingen waren zeker na de zomer sterk gefocust op loon. Ook in bedrijven en sectoren waar het nog niet goed gaat en die zijn er wel degelijk en waar een ruimhartige loonsverhoging niet verantwoord is. Dat leidde aan sommige cao-tafels tot hoogoplopende discussies.”

AWVN blikt in de eindevaluatie van het cao-seizoen 2017, Er viel wat te kiezen, terug op afgelopen jaar.

Laurens Harteveld
februari 2018
Download
Slot
0 reacties