01 september 2020

Laatste kans compensatie ‘oude’ transitievergoeding

Heeft uw organisatie vóór 1 april van dit jaar transitievergoedingen uitgekeerd in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u hiervoor alleen nog tot eind september compensatie aanvragen.

Werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst gaan, kunnen aanspraak maken op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever voor de betaalde transitievergoeding compensatie aanvragen. Voor dienstverbanden die zijn beëindigd tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020, kunt u alleen nog tot en met 30 september 2020 compensatie vragen.

Voorwaarden voor recht op compensatie

Voor het recht op compensatie gelden deze voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (geheel of gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • De werknemer was bij het beëindigen van het dienstverband nog ziek;
 • De werkgever betaalde hem een transitievergoeding.

De werkgever komt ook in aanmerking voor deze compensatie, als een werknemer een vervroegde IVA-uitkering krijgt. Ook dan gelden genoemde drie voorwaarden.

Belangrijke noties

 • Met ingang van 1 januari 2020 is de compensatie gebaseerd op de ‘nieuwe’ transitievergoeding conform de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Informatie over de WAB vindt u op onze website.
 • Is de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen aantoonbaar gestart vóór 1 januari 2020, dan wordt de compensatie berekend op basis van de ‘oude’ transitievergoeding van vóór 1 januari 2020.
 • Is er een lagere transitievergoeding afgesproken, dan vormt dat de basis voor de compensatie.
 • De compensatie is niet hoger dan het wettelijk maximumbedrag, tenzij de werknemer een hoger jaarsalaris had.
 • Transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet gecompenseerd.
 • Over de compensatie gelden niet de wettelijke rente (ook bij betaling in termijnen) en werkgeverspremies.
 • Informatie over de samenhang tussen deze compensatie en slapende dienstverbanden vindt u op onze website.

Aanvraagtermijn compensatie

 • Transitievergoedingen volledig betaald vóór 1 april 2020: t/m 30 september 2020.
 • Transitievergoedingen volledig betaald op of na 1 april 2020: binnen zes maanden nadat de transitievergoeding is betaald.

U kunt deze compensatie transitievergoeding aanvragen bij het UWV.

Aanmelden